به گزارشافکارنیوز،رویترز اظهار کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد برای تمدید بازرسی از ایران به بودجه بیشتری نیاز دارد.

آژانس امروز اعلام کرد که برای نظارت بر تمدید توافق ژنو و فعالیت های هسته ای ایران ، منابع مالی بیشتری نیاز دارد.اما این نهاد بین المللی ذکر نکرده که به چه میزان منابع برای افزایش نظارت بر سایت های هسته ای ایران احتیاج دارد.این نهاد مستقر در وین همچنین قرار است از کشورهای عضو درخواست کند تا منابع مالی این نظارت ها تامین شود.