اعضاي يك مجمع آنلاين موسوم به ۴chan كه كاربران اينترنت را به بارگذاري غيرقانوني فيلم و موسيقي تشويق مي كردند با انجام حملات denial-of-service يا (DoS) به وب سايت هاي وابسته به انجمن تصاوير متحرك آمريكا يا MPAA تلاش كردند آنها را از كار بيندازند.

به گزارش افکار به نقل از فارس، آنان وب سایت های وابسته به این انجمن را با ارسال حجم زیادی درخواست که توسط سرورهای آن قابل پاسخگویی نبود از کار انداختند. این حملات موجب شد وب سایت های وابسته به MPAA در مجموعه بیش از ۱.۵ ساعت در دسترس نباشند.
این حملات همچنین یک شرکت نرم افزاری هندی را هم که توسط RIAA و MPAA برای از کار انداختن سایت The Pirate Bay به خدمت شده بود، هدف قرار داد.
The Pirate Bay يكي از بزرگترين سايت هاي به اشتراك گذاري غيرقانوني فايلهاي چندرسانه اي است.