به گزارش افکار به نقل از ایسنا: در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه شامگاه سهشنبه به رياست دكتر محمود احمدينژاد برگزار شد، اهداف عملياتي مرتبط با سند تحول در نظام آموزشي كشور با محوريت قرآن و تقويت بنيان خانواده و روشهاي زندگي ايراني - اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مفادي از آن تصويب شد.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه درباره تعمیق تعلیم و تربیت اسلامی و تقویت ایمان، اعتقاد به قرآن و تمسک به تعالیم آن و نیز توسعه فرهنگ قرآنی در کشور استفاده از ظرفیت برنامه‌های درسی کمک به افزایش سطح توانایی و مهارت‌های خانواده در ایفای نقش خود و چگونگی رابطه خانواده با مدارس در نظام آموزشی کشور به بحثنشستند.

همچنین در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌ها به منظور زمینه‌سازی برای خردورزی و آزاداندیشی آنها دانشگاه، تقویت مشارکت اساتید در فرآیند تصمیم‌سازی و گسترش تعامل مدیران نظام با نخبگان دانشگاهی و نیز تقویت بینش علمی، دینی و انقلابی این اساتید به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

در این جلسه رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه در این دوره حجم کارها چند برابر گذشته بوده و مباحثمطرح شده در هیچ دوره‌ای جامعیت مباحثاین دوره را ندارد، تصریح کردند: عملکرد شورا در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرایی بی‌نظیر بوده است.

گفتني است در اين جلسه از مخبر دزفولي به منظور اهتمام جدي براي تحقق منويات مقام معظم رهبري تقدير به عمل آمد و با تصويب اعضاء وي مجدداً براي دورهاي چهارساله به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب شد.