کیهان: يكي از همكاران دايمي سايت ضدانقلابي بالاترين كه خود را دلقك مي نامد، با اشاره به زد و خوردهاي لفظي اوج گرفته در ميان محافل ضد انقلاب نوشت: من هم قاطي كرده ام كه مي گويم نمي نويسم و باز هم مي نويسم و شما كه مي گوييد بابا ول كنيد اين اينترنت و وب گردي را برويم سر خانه و زندگي مان به شادي؛ ولي باز هم مي آييد و مي خوانيد و مي گوييد - با لحن كامبيز حسيني و سامان- كي! من! من قاطي كرده ام! عمراً.

كامبيز گفتي و كردي كبابم كه چه قاطي اي كرده مسعود بهنود از اين همه رزمنده هاي جبهه هاي نبرد سبز و صلح و اصلاح و تحريم و براندازي و مجتبي واحدي و... با سلاح آخرين دست آوردهاي بشر در زمينه نانو دشنام و هتك و ليچار و پلشتي. مي گويم گوش شريعتمداري كر ولي چه خوب شد اين دو نفر نازنين (موسوي و كروبي) را حصر كردند در خانه هايشان و از جانشان مواظبت مي كنند والا با اين قاطي كردن كيبوردي اگر زنده بودند تا حالا تيكه بزرگه گوششان مانده بود به چاقوي مجازي!