قرار است تا دقایقی دیگر با حضور رئیس جمهور در محل سد و نیروگاه کارون چهار این مراسم برگزار شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای احمدی نژاد پس از ورود به فرودگاه اهواز با بالگرد عازم محل سد و نیروگاه کارون ۴ شد.

طرح ملی سد و نیروگاه کارون ۴ بزرگترین سد بتنی دو قوسی ایران ، روی رودخانه کارون ۴ در محل تلاقی دو رودخانه ارمند و بازفت در استان چهارمحال و بختیاری در ۱۹۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.