آقای حسینی در مراسم بزرگداشت روز قلم با اشاره به برخی آفت ها مانند کتاب سازی گفت : باید نقد جدی همراه با صداقت و انصاف درباره کتاب صورت گیرد تا کسی جرات نکند بدون داشتن سابقه علمی و پیشینه درخشان دراین زمینه فعالیت کند .

به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تکریم نویسندگان در هویت بخشی به جامعه تاثیر بسزایی دارد افزود: باید وزارتخانه و نهادها به نویسندگان و اهل قلم مجموعه خود توجه بیشتری داشته باشند.

وی گفت: وزارت ارشاد در حال حاضر توجه بیشتری به تکریم نویسندگان دارد.

وی همچنین بر ضرورت ترجمه و انتشار با اولویت کتابهای برگزیده تاکید کرد.

حسینی به نقش قلم در بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت:هم اکنون عطش خاصی برای دریافت اندیشه و فکر اسلامی در کشورهای منطقه وجود دارد و دانشمندان و صاحبان اهل قلم می تواند در این زمینه راهگشا باشند .