محمدرضا مخبر دزفولی در جلسه اخیرشورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در جلسه امشب بنا بر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی در مورد آزمون نیمهمتمرکز دکتری که اخیرا برگزار شده بود و نکاتی که درخصوص کارآمدی و آسیبهای احتمالی آن مطرح است، ارائه کند.
وی افزود: این گزارش به‌علت عدم حضور وزیر علوم در دستور کار قرار نگرفت و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم گزارش این وزارتخانه درخصوص نحوه برگزاری این آزمون را ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وی افزود: در جلسه آینده، وزیر علوم به سوالات و ابهاماتی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه دارند، پاسخ خواهد داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین با نظر دکتر احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد وزارت علوم تا ابلاغ نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام نتایج و مراحل بعدی را متوقف و به آینده موکول کند.

تصویب بخشی از اهداف عملیاتی مرتبط با سند تحول نظام آموزشی

وی در ادامه در مورد سایر موضوعات جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این جلسه بخشی از اهداف عملیاتی مرتبط با سند تحول نظام آموزشی با محوریت قرآن و سبک زندگی ایرانی، اسلامی و خانواده و تعامل بین خانه و مدرسه به تصویب رسید.

وی افزود: به دلیل اهمیت موضوع تصویب سند تحول نظام آموزشی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته آینده، جلسه فوق‌العاده خواهد داشت تا هر چه سریعتر این موضوع را به تصویب رساند.

تصویب تشکیل شورای هم‌اندیشی استادان دانشگاه‌ها

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در انتها از تصویب تشکیل " شورای هم‌اندیشی استادان دانشگاه‌ها " در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

وی افزود: با تشکیل این شورا و با شکل‌گیری هم‌اندیشی‌ها از ظرفیت استادان دانشگاه‌ها بیش از پیش استفاده خواهد شد.

دکتر مخبر دزفولی گفت: امیدواریم با تشکیل "شورای هماندیشی استادان دانشگاهها" از برکت جمعهای نخبگانی کشور در بخشهای سیاستگذاری کلان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بهرهمند شویم.