روزنامه خراسان نوشت :

بر اساس مصوبه ای كه رحیمی معاون اول رییس جمهور به استانداری تهران ابلاغ كرده ، در اقدامی جالب شهرستانی به مركزیت دو شهر ایجاد شده است كه این مسئله موجب بروز مشكلات مختلف در استقرار مدیران شهرستان و خدمت به مردم شده و اكنون مشخص نیست كدام یك از این شهرها باید عهده دار مركزیت شهرستان باشند.