به گزارش آتی نیوز، ابلاغیه رییس جمهور در مورد جلوگیری از طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و همین طور بازنشسته شدن اجباری اساتید شائبه یک حرکت سیاسی - تبلیغاتی را به وجود آورده است.

در حالی که طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها از زمان دولت سید محمد خاتمی مطرح بود و نخستین بار در دانشگاه آزاد مشهد زمزمه هایش شنیده شد اما در دولت محمود احمی نژاد بود که پررنگ تر و برجسته تر شد. حال آنکه رییس جمهور درست پس از آنکه همه اساتیدی که با سلیقه دولت نهم و دهم همخوانی نداشتند بازنشسته شدند این ابلاغیه را صادر کرده است!

" خبرگزاری فارس در این باره نوشت: محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت خودداری از بازنشسته نمودن بی‌رویه اساتید تا بررسی و تصویب آئین‌نامه بازنشستگی اعضای هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز جلوگیری از اقدامات سطحی و غیرعالمانه در برخی دانشگاه‌ها مبنی بر اعمال رشته‌ها و کلاس‌های تک‌جنسیتی تأکید کرد. "

این دو ابلاغیه رییس جمهور با شبهاتی رو به رو است. در بررسی یکی از ابلاغیه ها مبنی بر جلوگیری از تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، این مسئله وجود دارد که تا به امروز قانونی برای این نوع تفکیک کردن مطرح نبوده و اگر دانشگاهی این اقدام را انجام داده است براساس میل و پسند رییس دانشگاه انجام گرفته است. پس برای موضوعی که هیچ گاه زمینه قانونی نداشته است جلوگیری چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ با مطالعه این موضوع می توان فرضیه ای را پررنگ یافت مبنی بر اینکه احمدی نژاد قصد بهره برداری سیاسی و جلب توجه و حمایت قشر دانشگاهی را دارد. این در حالی است که کسانی که سال های نخست انقلاب را به خاطر دارند خوب می دانند حضرت امام خمینی(ره) در واکنش به تفکیک فضای کلاس ها با تخنته های چوبی و پارچه از مرحوم سیداحم خمینی خواستند تا شبانه مقدمات این کار برچیده شود.

سابقه بازنشسته شدن اساتید دانشگاه ها که به ویژه پس از خرداد ۱۳۸۸ به خود شتاب گرفت نشان می دهد تا به امروز استادان باسابقه زیادی از دانشگاه های معتبر ایران زودتر از موعد بازنشسته شده اند. در صدر آنها هم دانشگاه علامه طباطبایی قرار دارد که با بازنشسته کردن اساتید دانشگاه خود تا مدتی سوژه خبرها قرار گرفته بود. حال تقریبا با بازنشسته کردن اساتید، استاد زیاد دیگری وجود ندارد که بشود آن ها را هم بازنشسته کرد. به عبارتی این ابلاغیه رییس جمهور، نوش دارو پس از بازنشسته شدن اساتید تلقی می گردد.
اسفندیار اختیاری، عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار آتی نیوز گفت: از ابلاغیه رییس جمهور نباید سیاسی برداشت کرد. این موضوع را باید از بعد فرهنگی و کارشناسی نگاه کرد.

وی همچنین افزود: «برای انجام طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها باید کار کارشناسی صورت گیرد. حتی اگر کلاس ها را تفکیک کنیم حیاط دانشگاه را چه کنیم. اگر موفق به تفکیک حیاط دانشگاه هم شویم دیگر که نمی توانیم پیاده روی خیابان ها را هم تفکیک کنیم.»

عضو کمیسون آموزش و تحقیقات همچنین درباره بازنشسته شدن اساتید با سابقه دانشگاه ها گفت: کمیسون از همان روز اول با این موضوع مخالف بود و تمام سعی خود برای جلوگیری از این طرح به کار بست ولی موفقیتی کسب نکرد. به علت تجربه و بار علمی بالا، اساتید با سابقه وزنه دانشگاه محسوب می شوند. این بازنشسته کردن ها باعثضرر دانشگاه ها از نظر نیروی انسانی نیز می شود.

اختیاری گفت: با این ابلاغیه امکان بازگشت این اساتید به دانشگاه ها وجود ندارد و برای انجام این مهم باید اقدامات دیگری نیز صورت پذیرد.