به گزارش فارس، بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمندكردن يارانهها ميهمان امشب برنامه ديروز امروز فردا است.

بر اساس اين گزارش، مرادي قرار است در اين برنامه پاسخگوي مشكلات مردم درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانهها باشد.