يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس معتقد است كه به دليل ناهمخواني بين مطالبات مردم و مطالبات احزاب، مردم گرايشي براي حضور در احزاب ندارند.

به گزارش ایسنا، پرویز سروری نظر احزاب برای هدایت افکار عمومی را یکی از قواعد استفاده بهینه از ظرفیت‌های نظام‌های مبتنی بر دموکراسی و مشارکت مردم در سرنوشت خود، دانست و افزود: مشارکت مردم به صورت هدفمند توسط احزاب صورت می‌گیرد، البته این امر کارکرد منفی نیز می‌تواند داشته باشد چرا که اگر احزاب در مسیر تکاملی خود رشد نکرده باشند و به نوعی احزاب دست ساز و ساخته شده توسط کانون‌های ثروت و قدرت باشند ممکن است که در انحراف افکار عمومی و سوء استفاده از این ظرفیت‌ها، بکار گرفته شوند.

به گفته وی، مسئله‌ای اصلی در کشور ما در مورد احزاب این است که بحث‌ احزاب به طور جدی ساماندهی نشده است و این به آن دلیل است که احزاب کاملا وارداتی هستند.

وی افزود: ورود تفکر غرب بدون این‌که با فضای بومی کشور تطبیق داده شده باشد منجر به این شد که احزاب نتوانند در مردم نفوذ کنند و نهایتا مردم به دلیل این‌که احزاب را بلندگوی خود یا نماد مطالبات خود نمی‌دیدند، مسیر خود را از احزاب جدا کنند.

سروری ادامه داد: در ایران، ‌ موضوع احزاب بیشتر جلوه روشنفکرگرایی گرفته و محل حضور نخبگان و طرح نظرات آن‌ها است و این امر نمی‌تواند همه ظرفیت‌های حزب در کشور باشد.

وی با بیان این‌که احزاب باید بتوانند با فضای فرهنگی کشور تجانس پیدا کنند، ضرورت تطبیق احزاب با شرایط بومی کشور را یادآور شد و گفت: اگر صرف نگاه غربی به احزاب باشد، نتیجه همان است که شاهد آن هستیم.

سروری با تاکید بر این مطلب که شاهد شکل‌گیری پدیده نامیمون احزاب دولت ساخته از زمان دولت سازندگی بوده‌ایم، گفت: ‌ این روند ادامه یافت و پس از آن نیز در دولت‌های پس از دولت‌ سازندگی شاهد شکل گیری این نوع احزاب که مطالبات دولت‌ها را پیگیری می‌کنند، بوده‌ایم.

وی با بیان این‌که با ظهور این نوع حزب‌ها، نگاه مردم به احزاب منفی‌تر شد، افزود: بدین ترتیب تلقی مردم از احزاب این شد که قدرت‌ها برای استمرار حضور خود در قدرت، احزاب را شکل می‌دهند و احزاب بلندگوی قدرت‌ها علیه ملت‌ها هستند.

به گفته وی، ‌ احزاب باید از کف جامعه تبلور یابند، ‌ مطالبات مردم را پیگیری و تلاش کنند با آموزش، زمینه‌ها را برای شکل‌گیری دولتی مقتدر و در مسیر تأمین مطالبات انقلاب و مردم فراهم کنند.

این عضو جمعیت رهپویان انقلاب، به وجود احزاب انتخاباتی که صرفا در آستانه هر انتخابات شکل می‌گیرند، اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این کارکرد احزاب نیست و نمی‌تواند نظرات مردم را در رابطه با احزاب تأمین کند.

به گفته سروری، به نظر می‌رسد احزاب در ایران، ‌ بیمار متولد شده و بیمارگونه ادامه حیات می‌دهند، ‌ لذا باید اول از این موجود دفع بیماری شود تا بتواند کارآمدی و توانمندی لازم را برای فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی داشته باشد.

وی تأکید کرد: احزاب باید متناسب با فضای عمومی کشور و فرهنگ غالب جامعه در مطالبات مردم حرکت کنند، هم‌چنین احزاب در ایران باید با رویکرد غالب مذهبی که همان حضور اسلام در ایران است، ‌ همگرا باشند.

به گفته‌ وی، احزاب باید زمینه‌های تأمین‌های منطقی خود را فراهم کنند که تلقی‌های منفی مبنی بر مدیریت احزاب توسط باندهای قدرت و ثروت از اذهان خارج شود.

وي تصريح كرد: احزاب در ايران بايد به جاي كاركرد سياسي بيشتر كاركرد اجتماعي داشته باشند، چرا كه اين امر باعث ميشود مقبوليت، محبوبيت و تمايل مردم براي حضور درعرصههاي سياست از موضع تشكلاتي فراهم شود.