خلجی با حكم حجتالاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری بهعنوان مدیر روابط عمومی این دفتر منصوب شد.

به گزارش فارس، وی که پیش از این معاونت خبری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) را عهده‌دار بود، در کارنامه فعالیتش کارشناس معاونت بررسی دفتر رهبری، تدریس در دانشکده خبر و ریاست هیئت مدیره یک مؤسسه پژوهشی به چشم می‌خورد.

گفتنی است، ایرج سبقتی، رییس اسبق واحد مركزی خبر از شش سال قبل به عنوان مدیر روابط عمومی دفتر رهبری فعالیت میكرد.