به گزارش فارس، حسن محسني كه جزء كاركنان رسمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود با پست جديدش بعنوان مدير كل روابط عمومي معاونت اجرايي رئيس جمهور از اين سازمان به نهاد رياست جمهوري منتقل شد.

وی که در حال حاضر کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری است از روز گذشته مدیریت کاخ‌ موزه‌های سعدآباد و نیاوران را رها کرده است.

اين موضوع طي نامهاي از سوي محسني به احمدزاده رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام شده است.