هر جامعه ای شکاف های خاص خودش را دارد.در اروپا شکاف غالب،شکاف اقتصادیست.
نبرد عهد عتیق میان دهقانان و اشراف. طبقه بورژوا و کارگر…گرچه هر یک از اعضای اتحادیه اروپا دغدغه های دیگری هم دارد. در فرانسه و بخصوص پس از شورش های تابستان ۲۰۰۵، شکاف مهاجران و ساکنان نمود بیشتری پیدا کرد اما هنوز شکاف غالب در اروپا اقتصادیست.

پژوهشگران و متولیان جامعه با ابزار رسانه و مطالعات عمیق تلاش می کنند شکاف ها را فریز کنند. یعنی اگر خط قرمز فرانسه، کورس و ماجرای همیشگی استقلال طلبان این جزیره است احزاب سیاسی و رسانه ها در اکثر اوقات به فریز کردن این شکاف می پردازند. گروههای سیاسی می دانند دامن زدن به این شکاف ها و موج سواری بر مثلا مطالبات مهاجران و هیجانی کردن انها هزینه ای دارد که کل سیستم فرانسه را دچار می کند.
در حوزه اقتصاد، سیاست گزاران اقتصادی برای فریز کردن شکافت های اقتصادی طبقاتی، به گسترش طبقه اسفنجی اعتقاد دارند. یعنی اگر ۵ درصد جامعه دارای ثروت کلان و۱۰درصد دارای فقر دهشتناکی هستند، لایه نه سیاه و نه سپیدی هم در این میانه هست که از حداقل ها برخوردارند و برای فریز کردن اختلاف طبقاتی که در سالیان گذشته به درگیری های خونینی در اروپا انجامیده، نیاز به گسترش این طبقه میانی است.
در جامعه ایران نیز شکاف ها، خاص جامعه ایرانیست گرچه برخی از انها چون جدایی طلبی شباهت های زیادی به دیگر کشورها دارد اما در ایران بخاطر حس ناسیونالیستی غالب، از پتانسیل و اقبال چندانی برخوردار نیست و لااقل در سال های اخیر فریز شده است.
اما شکاف های دیگری هم هست که از قضا برخی سیاسیون در بزنگاه ها بر ان سوار می شوند.
شکاف میان فقیر و غنی یکی از انهاست. برخی می دانند طبیعتا در جامعه ما لایه اسفنجی هنوز غالب نیست و دهک های فرودست جامعه بیش از فرادستان است. پس برای مطامع سیاسی از دوقطبی شدن فضا استقبال می کنند. دیگری فاصله مطالبات برخی نخبگان و توده مردم یا مطالبات طبقه میانسال و میانسال به بالا که به آرامش و امتداد معتقدندو نسل از راه رسیده ای که دنیای بهتری می خواهد. مهم نیست آنان از حداقل آشنایی با مفاهیم سیاسی و جریان شناسی ها و حتی از دلایل واقعی گلایه هایی که دارند با خبر هستند یا نه، مهم این است مطالباتی دارند و جامعه و متولیان در این سالها موفق به تامین یا کنترل یا روشنگری برای انان نشده اند. پس دارای پتانسیل بالایی برای پیش قراولی و قرار گرفتن در لایه هدف منازعات سیاسی و تبلیغاتی برخی گروههای داخلی و خارجی هستند.
به نظر می رسد شکاف نسلی که از راه رسیده و فرزندان همین آب و خاک است و بر خلاف نگاه برخی، از کره مریخ نیامده شکاف مهم جامعه ایرانی رو به رشد اما سرگردان میان سنت و مدرنیته در سالهای آینده باشد.
متولیان فرهنگی و اجتماعی می دانند برخی گروههای سیاسی داخلی و خارجی، به شکاف های جامعه ایرانی با مطالعه دقیق می نگرند و نگاه ماکیاولی دارند. کولی گرفتن از شکاف ها برای جریان های سیاسی به عادتی تبدیل شده که منافع موقتی برای آنها و هزینه کلانی برای " همه " دارد. کاری که در غرب، غریبه ها با خود نمی کنند.
باورم هست ازهمین امروز برای سالهای پیش رو باید فکری برای شکاف ها کرد.
در مان،فریز،یا فعال کردن آن...،هر یک از این مولفه ها می تواند در تحولات آینده نقش تاثیرگذاری بازی کند.