به گزارش ۲۴، بر اساس گزارش های دریافتی، مشاور اجرایی معاونت هنری در تماس با برخی منتقدان عملکرد این معاونت، از آنها برای سفر به فرانسه دعوت کرده و خواسته تا پاسپورت هایشان را به معاونت هنری تحویل بدهند. این افراد اگرچه از خانواده تئاتر کشور محسوب میشوند اما به خاطر رسانهای شدن برخی انتقادهای شدید نسبت به وضعیت تئاتر در کشور و مدیریت آن، با تلاش برای اعزام به این سفر یکماهه، به نوعی پاداش سکوت برای آینده دریافت میکنند!

به نظر می‌رسد جشنواره آوینیون که بنا به سوابق آن یکی از مهمترین و معتبرترین رویدادهای تئاتری جهان است، به محملی برای دلجویی از برخی منتقدان عملکرد معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است.

معاونت هنری، پیش از این، درباره نحوه انتخاب افراد برای سفرهای خارجی، از تصمیم گیری یک شورای متشکل از مسوولان و هنرمندان خبر داده بود؛ به این ترتیب، بسیار بعید است که هنرمندان عضو چنین شورایی، با نحوه عملکرد مشاور اجرایی معاونت هنری موافق باشند مگر آنکه در این مورد، بدون اتخاذ نظرات اعضای شورای یاد شده عمل شده باشد.

نکته قابل تامل در خصوص این جشنواره معتبر بین‌المللی این است که اصولا هر کشوری در چنین فرصت هایی افراد و گروه‌هایی را انتخاب و اعزام می‌کند که با ارایه آثارشان موجب سربلندی برای هنر کشورشان شوند.

ضمن اینکه این جشنواره فرصت مناسبی است برای آگاهی هر چه بیشتر هنرمندان تئاتر، با شیوه های نمایشی در کشورهای مختلف و نیز آشنایی و آگاهی از جدیدترین شیوه های تولید و اجرای نمایش و یا به نوعی مشاهده آخرین دستاوردهای تئاتری دنیا.

جشنواره آوینیون از ۲۵ تیر ماه در فرانسه میزبان اغلب هنرمندان صاحب نام تئاتر دنیا است.