آقای مرتضوی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: از این تعداد ۶۰ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی کشور و ۸۶ نفر از مدیران دستگاه های غیر دولتی از جمله شوراهای اسلامی شهرداران، ائمه جمعه و مسئولان قضایی هستند.

وی گفت: البته این آماری که تاکنون از دستگاه های مختلف به ستاد انتخابات کشور رسیده است و در روزهای آینده این آمارها تکمیل خواهد شد.

مرتضوی افزود: ۱۰ معاون و مشاور وزیر، ۴ معاون استاندار، ۳۴ مدیرکل ستادی و استانی و ۱۲ فرماندار و بخشدار، ۶۰ مدیر دستگاه های دولتی هستند که استعفا کرده اند.

وی گفت: علاوه بر اینها ۴۲ عضو شوراهای اسلامی شهر، ۱۱ شهردار، ۳ ا مام جمعه، ۵ مسئول قضایی، ۱۲ رئیس دانشگاه های غیر دولتی و ۹ نفر از نیروهای نظامی، مسئولان دستگاه های غیر دولتی هستندکه تاکنون استعفای آنها به ستاد انتخابات کشور اعلام شده است.

مرتضوی افزود:تعداد مدیران اجرایی که برای نامزدی در انتخابات مجلس از سمت های خود استعفا کرده اند، از دوره های قبلی خیلی کمتر است.