برای نمونه وزراتخانه های دفاع و فرهنگ و ارشاد در دولت دهم نسبت به انتقاداتی كه در دولت نهم به سابقه، تخصص و عملكرد وزرای مربوطه وجود داشت، عملكرد قابل قبول تری دارند، اما منتقدان و رسانه های مخالف دولت به این نقاط هم اشاره نمیكنند و در واقع جنبه های مثبت دولت میان حجم بالای نقدها گم میشود

یک مقام مسئول خواستار حفظ انصاف از سوی منتقدان در نقد عملکرد مسئولان ارشد دولت و توجه به نقاط مثبت دولت در رسانه های منتقد دولت دهم شد.

وی در گفتگو با «آینده» در این باره عنوان کرد: انتقاد صرف به عملکرد هر دولتی می تواند پیامدهای نامناسبی برای رسانه و جامعه به همراه بیاورد که از آن جمله ناامیدی در مخاطب نسبت به اصلاح، ایجاد پیش قضاوت در دولت نسبت به انتقاد و مشکلات امنیتی، حقوقی و اقتصادی برای رسانه است و از این رو به مصلحت رسانه‌ها، دولت و مهمتر از همه جامعه است که در کنار انتقاد، به نقاط مثبت دولت نیز پرداخته شود.

وی با اشاره به خط مشی سایت " بازتاب " و " آینده " در نقد دولت نهم و دهم گفت: اگرچه در بسیاری از موارد صحت انتقادات این دو رسانه به دولت های نهم و دهم اثبات شد، اما عدم تدبیر در انتقاد و کم توجهی به نقاط مثبت موجب شد تا از یک سو سایت بازتاب تعطیل شود و سایت آینده نیز چندین بار فیلتر و تعلیق گردد.

این مقام ادامه داد: اگر در کنار انتقادات به نقاط مثبت نیز اشاره شود، کسانی که انتقادات رسانه را از سر عناد و لجبازی می‌دانند، خلع سلاح شده و احتمال برخورد با رسانه ها نیز کاهش می یابد.

وی با اشاره به نظر رهبر انقلاب درباره تعامل رسانه ها با دولت افزود: همان گونه که چند سال قبل رهبر انقلاب درباره شیوه صحیح انتقاد از دولت تصریح کردند، اشاره به نقاط قوت و اقدامات مثبت در کنار پرداختن به نقاط ضعف ضروری است.

این مقام با اشاره به ترکیب دولت دهم گفت: اگرچه نظام نیز به ترکیب و تغییرات مکرر و بدون افق روشن در دولتهای نهم و دهم انتقادات جدی دارد، اما با معیارهای منتقدان نیز عملکرد بخشی از دولت مثبت بوده و تحولات مناسبی رخ داده است.

برای نمونه وزراتخانه های دفاع و فرهنگ و ارشاد در دولت دهم نسبت به انتقاداتی که در دولت نهم به سابقه، تخصص و عملکرد وزرای مربوطه وجود داشت، عملکرد قابل قبول تری دارند، اما منتقدان و رسانه های مخالف دولت به این نقاط هم اشاره نمی‌کنند و در واقع جنبه های مثبت دولت میان حجم بالای نقدها گم می شود.

سردار احمد وحیدی از فرماندهان برجسته دفاع مقدس و از نیروهای سالم و متدین نیروهای مسلح می باشد و در دولت نهم نیز با عهده داری قائم مقامی وزارت دفاع بار اصلی وزارتخانه بر دوش ایشان بود و با انتصاب سردار وحیدی به عنوان وزیر دفاع حقیقتا انتصاب شایسته ای اتفاق افتاد و عملکرد وزارت دفاع در دولت دهم نیز بهبود چشمگیری نسبت به دولت نهم داشته است که بخشی از نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

وی افزود: در وزارت ارشاد نیز با وجود انتقادات فراوان منتقدین به عملکرد وزیر ارشاد قبلی و نیز معاون مطبوعاتی تحمیلی در حذف رسانه های اصلی منتقد و سیاست های سلیقه ای در حوزه های فرهنگی و بهبود محسوس عملکرد وزارت ارشاد در یک سال اخیر، اثری از استقبال از این رویه در رسانه های منتقدین دیده نمی شود.

فعال شدن سینماگران شاخص كشور و افزایش تولیدات صاحب ارزش سینمایی، كاهش برخوردهای دولتی با رسانه های منتقد در یك سال اخیر، افزایش تعامل وزارت ارشاد با هنرمندان و بهبود تصویر وزارت ارشاد در جامعه كه ناشی از سعه صدر و دیدگاه های فرهنگی وزیر ارشاد بوده است، موضوعی است كه منتقدان دولت می توانستند به عنوان یكی از نقاط مثبت آن بپردازند.