رسانه ضد انقلابي رادیو کوچه در خبر ۶ جولای (۱۵ تیر) مدعی شد: فردی که به گفته خود در تمام رژیمها اصلاحطلب است و در نظام شاه هم با رأی دادن به یکی از آن سه نامزد انتصابی از سوی حزب رستاخیز خرسند بوده، چرا باید بیاید و در فضای سیاسی سال ۵۷ که روحاله خمینی به پشتیبانی داخلی نیاز داشت، در برنامه عصر روز هفتم خود در تلویزیون ملی ایران، از [آیت الله] خمینی صحبت کند و عکس او را نشان دهد که ایران را به انقلاب کشید؟! ایشان که به گفته خود طرفدار انقلاب سال ۵۷ نبوده، آیا پیشبینی نمیکرد تقویت [آیت الله] خمینی انقلاب ایران را در پی خواهد داشت؟

رادیو کوچه افزود: «نمی‌توان این اقدام آقای بهنود را تنها از زاویه خبررسانی دانست، زیرا وی درست زمانی که[آیت الله] خمینی به چنین تبلیغاتی در داخل ایران نیازمند بود در برنامه خودش از او صحبت کرد و تصویر او را نشان داد. آن‌طور که از گفته‌های ایشان بیاد دارم و بعدها در سخنانش مطرح کرد، نمایش عکس(آیت الله) خمینی در برنامه «عصر روز هفتم» را یکی از افتخارات شغلی خود به‌حساب می‌آورد.»

رادیو کوچه تأکید کرد: «این‌ روشن‌فکر قدیمی تصادفاً همان روزنامه‌نگاری است که مخالف انقلاب بود و هست. آن‌جا با نشان دادن عکس(آیت الله) خمینی در برنامه پر‌بیننده تلویزیون، به ایجاد هیجان انقلابی در میان مردم دامن زد، و امروز به مردم توصیه می‌کند، اگر چه انتخابات «تکنیکی» است اما باز شما بروید و رای بدهید!»

رادیو کوچه افزود: این آقایان حالا که خود را از ایران دور کردند دیگر چرا برای مردم داخل نسخه مینویسند؟ اگر آقای بهنود باور دارد که با حضور در پای صندوق رأی میشود آینده ایران را ساخت، پس چرا به بریتانیا هجرت کرده است. بروند در ایران زندگی کنند و رای بدهند تا لااقل به تعداد شرکتکنندهگان افزوده شود که اگر گرهای از راه رأی دادن در کشور گشوده خواهد شد، زودتر باز شود و ایشان هم سهمی در این گشایش داشته باشند.