به گزارش افکار به نقل از فارس: اين مقام مسئول در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي گفت: پس از مشخص شدن هيئت امناء صندوق توسعه ملي، هيئت عامل اين صندوق نيز مشخص شد و آقاي رحيم قرباني كه قبلاً استاندار آذربايجان غربي بوده است، به عنوان مديرعامل اين صندوق معرفي شد.

وی تأکید کرد: به زودی همه اعضای هیئت عامل این صندوق معرفی خواهند شد.

صندوق توسعه ملي كه در سياستهاي كلي قانون برنامه پنجم پيشبيني شده بود از ابتداي سال ۸۹ شكل گرفته و ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفتوگاز و ميعانات گازي در آن واريز شده و طبق گفته وزير اقتصاد تاكنون حدود ۱۸ ميليارد دلار منابع در اين صندوق گردآوري شده كه براساس اساسنامه اين صندوق منابع آن به صورت ارزي پرداخت ميشود و فقط براي بخش كشاورزي منابع به شكل ارزي و ريالي طبق قانون بودجه ۹۰ از طريق بانك كشاورزي پرداخت ميشود.