دکتر محمد خوش چهره اقتصاددان و از چهره های شاخص اصولگرا پس از گذشت ۲۳ سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران به جمع اساتید بازنشسته پیوست که حکم بازنشستگی این استاد دانشگاه تهران از اول مهر ماه شکل اجرایی به خود می گیرد.

به گزارش مهر محمد خوش چهره دارای دکتری تخصصی توسعه و برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه Strathclyde انگلستان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و چهره اقتصادی مجلس هفتم بود. این اقتصاددان در کنار فعالیت علمی به عنوان یک فعال سیاسی نیز شناخته شده و ریاست اصولگرایان مستقل مجلس در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.

خوش چهره با گرایشات انتقادی در عرصه اقتصاد سیاسی از چهره های شناخته شده برای مخاطبان مناظره های اقتصادی است که از دو دهه قبل طرح گفتمان عدالت اقتصادی در رسانه را پیگیری کرده و در ردیف اقتصاددانان برتر کشور در زمینه اطلاع رسانی و نظریه های علمی معرفی شده است.

این اقتصاددان از اساتید شناخته شده درس " توسعه " در دانشگاههای مختلف است و بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس در دوره دکتری مدیریت استراتژیک دارد و علاوه بر دانشگاه تهران سابقه تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی، امام حسین(ع)، الزهرا(س) و دانشگاه عالی دفاع ملی را نیز در کارنامه خود دارد.

خوش چهره در کمیته تدوین استراتژی IPU در ژنو - بین المجالس(سازمان تجارت جهانی WTO) و اتحادیه جهانی مناطق آزاد(پردازش صادرات) WAEPZ عضویت علمی داشته و عضویت در کمیته نخبگان اقتصاد ایران و هیئت مؤسس انجمن اسلام و توسعه از سوابق وی است.

سرپرستی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضویت در شورای مرکزی پارک علمی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در شورای سیاستگذاری پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ظرفیتهای علمی پژوهشی این عضو هیئت علمی بازنشسته است.

بازنشستگی خوش چهره از دانشگاه تهران از اول مهر ماه شکل اجرایی پیدا می کند

یک منبع دانشگاهی نزدیک به این اقتصاددان با تأیید خبر بازنشستگی خوش چهره گفت: " حتی اگر سابقه حضور دکتر خوش چهره در جنگ و فعالیت وی در نظام تربیتی کشور در زمان شهید رجایی را با سابقه استخدامی اش در دانشگاه تهران جمع کنیم باز هم سابقه اش به ۳۰ سال نمی رسد. "

عبدالرضا سیف مدیرکل پیشین دفتر ریاست دانشگاه تهران که به تازگی از این مسئولیت کنار رفته است پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر از بازنشستگی ۳۰ عضو هیئت علمی این دانشگاه خبر داده و گفته بود: ۲۰ نفر از این اعضای هیئت علمی خودشان درخواست بازنشستگی کرده و ۱۰ نفر دیگر طبق قانون بازنشسته می شوند.

وی ادامه داده بود: بازنشستگی این اعضای هیئت علمی قانونی و طبق روال اداری است و نه سیاسی چرا که هر عضو هیئت علمی که ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشد طبق قانون بازنشسته می شود.