مهدی رمضانی درویشی افزود: این افراد به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا و شنا کردن در خارج از طرح های سالم سازی دریا غرق و فوت شدند.

به گزارش افکار به نقل از مهر، وی همچنین شمار غرق شدگان گیلان را ۳۰ درصد بیشتر از تابستان پارسال اعلام کرد و اظهارداشت: تابستان پارسال ۲۹ نفر در گیلان غرق شده بودند.

دبیر سلامت دریا در گیلان یادآورشد: در این مدت ۴۰۰ نجات غریق در ۱۸ طرح سالم سازی دریا در گیلان هزار نفر از هموطنانمان را از مرگ نجات دادند.