سایت مشرق نوشت:

گروه تفریحات شبکه تهران چندی پیش برنامه مشترکی به نام ایرانیان را با همکاری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به روی آنتن برد که جنجال فراوانی برپا کرد و پس از دستگیری ملک زاده (به عنوان حامی مالی برنامه و دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور) پخش آن متوقف شد.