رئیس سازمان قضایی کشور در ساری با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان کپسول فضایی زیستی به همراه موجودات زنده پرتاب می شود ، گفت : ماهواره فجر در تابستان و ماهواره دانشگاه علم و صنعت نیز در دهه فجر پرتاب می شود .

به گزارش واحد مرکزی خبر، فاضلی با اشاره به اینکه پرتاب ماهواره رصد، جایگاه علمی - فضایی ایران را در دنیا تثبیت کرد، افزود: باادامه این روند رو به رشد، کشور ما در جمع کشورهای عضو باشگاه فضایی قراردارد.

رئیس سازمان قضایی کشور با تصریح اینکه کشورهای دارنده علم ساخت و پرتاب ماهواره کمترین اطلاعاتی به ما ندادند ، گفت : پرتاب موفق ۲ ماهواره ، توان دانشمندان و متخصصان فضایی کشورمان را به دنبا ثابت کرد .