وزارت علوم یک روز پس از اعلام نامه دکتر احمدی نژاد خطاب به دو وزیر علوم و بهداشت در خصوص رفع عدم اختلاط در دانشگاهها پنجشنبه با صدور بیانیه ای بر سه نکته مهم در این زمینه تاکید کرد. این در حالی است که روسای دانشگاهها نیز در اختتامیه نخستین نشست فرهنگی اجتماعی بیانیه ای منتشر کردند که در آن با تاکید بر لزوم توجه به سخنان و تاکیدات رئیس جمهور یادآور شده بودند که اقدامات این حوزه فراتر از برداشت های نازل شکلی و براساس روش های اصولی مورد توجه ریاست جمهوری تعریف شود.

سه اصل مهم در بیانیه وزارت علوم

به گزارش مهر، نکته نخست بیانیه وزارت علوم با توجه به نامه رئیس جمهور در خصوص عدم اختلاط در دانشگاهها، بر عدم انطباق طرح تفکیک جنسیتی از سوی برخی رسانه هاست.

وزارت علوم در این زمینه تاکید کرد: " آنچه اخیراً تحت عنوان " طرح تفکیک جنسیتی " از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده با واقعیت انطباق ندارد و وزارت علوم تاکنون طرحی تحت عنوان تفکیک جنسیتی در دانشگاههای کشور تدوین و ارائه نکرده است. "
در بخش دوم این بیانیه به ابعاد اسلامی کردن دانشگاهها اشاره شده است. در این بیانیه آمده است: " صراحتاً اعلام می شود آنچه که به جد مورد تاکید و تعقیب است موضوع اسلامی شدن دانشگاهها در دو بعد محتوا و ظاهر است که در این زمینه تغییر و تحول در سر فصل ها و محتوای دروس علوم انسانی به عنوان یک اصل است چرا که علوم انسانی مقصد را مشخص می‌کند. در عین حال اجرای مصوبات سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان رعایت شئونات اسلامی و راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که بعضاً مغفول مانده است پیگیری می‌شود. "

بخش سوم و آخر بیانیه وزارت علوم تاکید بر رفع نگرانی رئیس جمهور درخصوص رفع عدم اختلاط در دانشگاهها دارد. این بیانیه می افزاید: " بدیهی است دستور ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نصب العین بوده و برنامه های این وزارتخانه در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه اجرا در می آید و وزارت علوم در صدد دستیابی به راهکارهای عالمانه‌تر و کارشناسی شده در اجرای تمام و کمال مصوبات مذکور بوده تا ضمن رفع نگرانی ریاست محترم جمهور، دغدغه مراجع عظام را نیز برطرف کرده و انتظار به حق مردم شریف و متدین ایران اسلامی را در تحقق دانشگاه اسلامی با طبع تدریجی تغییرات فرهنگی محقق سازد. "

بیانیه روسای دانشگاهها

به گزارش مهر، روسای دانشگاههای کشور نیز در بیانیه پایانی نشست فرهنگی و اجتماعی که در ۱۱ بند صادر شد، پس از دو روز بحثو تبادل نظر در خصوص فضای فرهنگی دانشگاهها بر مواردی تاکید کردند. چنین به نظر می رسد مهمترین بخش این بیانیه در بند ۸ آن و درباره تاکید بر سخنان رئیس جمهور مبنی بر رفع عدم اختلاط در دانشگاهها تعریف می شود.

۱. دانشگاه سرزمین علم و داش و مهد اندیشه ورزی و تفکر است اما استمرار حرکت موثر علمی و پیوستگی جریان تولید اندیشه در دانشگاه در گرو توجه به شوون فرهنگی اجتماعی دانشگاه و الزامات آن است. بر این اساس، روسای دانشگاههای کشور به عنوان خدمتگزاران این عرصه با هدف افزایش کارآمدی و توجه به ماموریت های اصلی دانشگاه، برنامه ریزی عالمانه فرهنگی اجتماعی در حوزه کلان آموزش عالی کشور، پر اهمیت، ضروری و غیرقابل چشم پوشی می دانند.

۲. فرهنگ عرصه ای وسیع، با محدوده ای گسترده و دامنه ای فرابخشی است. فرهنگ، حقیقت و هویت معنوی ملت هاست که ساختار کیفی زندگی یک ملت را مشخص می کند به گونه ای که حتی زندگی مادی او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. با این تعریف و ملاحظه مولفه های فرهنگی محیط اسلامی ایرانی، همه شوون دانشگاه فرهنگی است و در همه زمینه های کارکردی دانشگاه، حتی حوزه های آموزشی و پژوهشی، استقرار و تعمق نگاه کلان فرهنگی، دارای اهمیت ویژه ای است. روسای دانشگاهها ضمن جلب توجه همه عناصر محیط های دانشگاهی به این اصل مهم، از وزارت متبوع می خواهند با تشکیل یک کارگروه ویژه زمینه فعلیت این اصل مهم و را در برنامه ریزی های راهبردی آموزش عالی کشور فراهم کنند.

۳. خدا باوری و اعتقاد به وحدت در نظام هستی و سر نهادن به نتایج این اعتقاد، اصلی ترین ممیزه فرهنگی محیط اسلامی ایرانی است. توحید به معنای وحدت و یکپارچگی همه ی جهان است. چون سلسله جنبان آفرینش یکی است، پس همه، اجزای یک مجموعه اند و کل جهان دارای یک جهت گیری است. شرکت کنندگان در نشست، با یادآوری این مبنای اصیل اعتقادی که جوهر فرهنگ اسلامی ایرانی را تشکیل می دهد بر لزوم توجه عمیق به این مبانی و ملاحظه تمامی ابعاد دانشگاه از حیثمتاثر شدن از این مبانی و دیگر اجزاء اندیشه توحیدی در برنامه ریزی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی و حتی در مسیر جذب استاد و دانشجو تأکید می نمایند.

۴. با تکیه بر مبانی پیش گفت و به منظور توجه عملی به این مبانی در برنامه ریزی ها، رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، بر لزوم حرکت در مسیر اجرای سند دانشگاه اسلامی تأکید می نمایند اما کامیابی و توفیق آموزش عالی کشور در این حرکت را مستلزم عدم اکتفا به قالب ها و ظواهر و توجه جدی به محتوای مطلوب می دانند. شرکت کنندگان در نشست با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله " علمی و عمیق شدن "، " خود باوری و اتکاء به نفس استاد و دانشجو "، ایستادگی بر اصول مستحکم اندیشه و فکر انسان "، " آرمان گرائی "، " جوشش علمی در عین غالب بودن وجه دینی "، " شکوفائی اندیشه ها و استعدادها به برکت آزادی "، " شادابی، نوگرائی، نوآوری، نوزائی "، " بهره مندی از گرایش های دینی و معنوی لطیف "، " ابتنای رویکرد های کلی در جهت اهداف انقلابی اسلامی " و " جهت گیری اسلامی به معنای واقعی کلمه در همه زمینه ها " را ا ز اصلی ترین مختصات مقصد نهائی در مسیر دانشگاه اسلامی قلمداد نموده و بر تلاش بی وقفه برای حرکت در این مسیر تأکید می نمایند.

۵. معلمی شغل انبیا است و از راهبردی ترین جایگاه ها در نظام سیاسی اجتماعی اسلام محسوب می شود. اما تحقق عملی این تعریف ارزشمند و این نقطه مطلوب، منوط به توجه بیش از پیش جامعه دانشگاهی به نقش جامع استاد در نظام آموزش عالی کشور است. شرکت کنندگان در نشست معتقدند، توفیق مدرسین دانشگاه حتی در تعلیم صرف محتوای آموزشی تدارک شده برای هر درس در گرو آراستگی به ویژگی ها و خصلت های ستوده معلمی - یعنی همراهی و همگامی با شاگرد و دانشجو در مسیر رشد و تعالی مادی و معنوی - است.

رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، اهتمام کیفی به نقش تربیتی - فرهنگی استادان و مدرسین دانشگاه ها را حلقه مفقوده نظام تعلیم و تربیت کشور ارزیابی کرده و ضمن اتفاق نظر بر پیگیری این مهم در محیط های دانشگاهی، از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می خواهند، در تدارک زمینه های لازم برای تحقق این اصل با نگاه دور اندیشانه و بلند مدت، برنامه ریزی نماید.

۶. ارتقاء بینش سیاسی اجتماعی دانشجویان، ضرورتی انکار ناپذیر و گزاره ای مورد اتفاق در محیط دانشگاهی ایران است؛ مع الوصف پایبندی به لوازم عملی این ضرورت و تلاش عملی در جهت تحقق روزافزون آن، با فراز و فرود همراه بوده است.

رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، ضمن تأکید دیگر باره بر این مهم با رعایت چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور خود را پایبند به تقویت نشاط فرهنگی سیاسی دانشگاه ها و سایر محیط های آموزش عالی کشور را می دانند و با ظرفیت قانونی هیأت های نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان، از فعالیت های قانونمند دانشگاهیان با نگاهی وسیع پشتیبانی می نمایند. در این میان، طرح کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی فرصت مغتنمی است که توجه بیش از پیش به آن، برخی از نارسائی های این عرصه را کاهش خواهد داد. شرکت کنندگان در نشست ضمن اعلام اعتقاد خود به ضرورت، کارآمدی و سودمندی کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است بر عزم راسخ خود در اجرای جدی و واقعی این طرح در سال تحصیلی پیش رو تأکید می نمایند.

۷. عفاف، ثمره و نتیجه وابستگی توحیدی انسان در نفی هر نوع وابستگی غیر الهی و شکستن زنجیرهای اسارت و بندگی طاغوت های شیطانی است. بزرگترین افتخار انسان در اندیشه توحیدی، بندگی انحصاری و بلا شریک حضرت احدیت است و براین اساس رهایی از اسارت مادیات از جمله شهوات و کنترل غرائز مادی از مؤلفه های اندیشه اسلامی ایرانی است. در این دیدگاه؛ حجاب در حقیقت همان نمود عفاف در نوع پوشش است، لذا یکی از عوامل زمینه ساز تحقق مفهوم متعالی عفاف خواهد بود. از این روست که شریعت محمدی صلوات ا… علیه، بی هیچ مسامحه ای بر ضرورت و قطعیت رعایت حجاب در محیط جامعه اسلامی تأکید می نماید. البته همچون سایر اجزاء شریعت، از عالمان امت برای تبیین و توضیح ضرورت آن، عهد می ستاند. رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، ضمن تأکید دیگر باره بر توجه همه جانبه بر این مهم و ضرورت برنامه ریزی و اقدام فرهنگی برای تبیین فرهنگ حجاب و عفاف برای دختران و پسران عزیز دانشجو و سایر اقشار دانشگاهی کشور، بر اتخاذ تدابیر راهگشا برای اجرای عملی و غیر شعاری آئین نامه های پوشش در دانشگاه ها به ویژه آیین نامه راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید می ورزند.

۸. شرکت کنندگان در نشست ضمن تقدیر از مراجع معظم تقلید که همواره هادی معنوی این عرصه بوده اند با توجه به مبانی پیش گفته در امر عفاف و حجاب، برنامه ها و اقداماتی را که در این حوزه فراتر از برداشت های نازل شکلی و مبتنی بر سیاست های عالمانه، قانونی، منطقی و روش های اصولی و تدریجی مورد توجه ریاست جمهوری تعریف شوند را امری لازم و ضروری می دانند.

روسای دانشگاهها همچنین همگان را به پرهیز از شعارزدگی در اعلام موافقت با مخالفت در این عرصه دعوت می کنند و مصرانه از مسئولان آموزش عالی کشور می خواهند بسترهای اجرایی شدن این امر مهم را فراهم سازند.

۹. ماموریت آموزش عالی کشور در مقطع حاضر، رسالتی خطیر و از عوامل اصلی شکل دهنده سرنوشت کشور و جامعه ایران است. این مهم بارها از سوی بزرگان کشور مورد تأکید قرار گرفته و در بیانات رهبر فرزانه انقلاب حتی با تعابیری همچون " وجوب تقویت بنیه علمی کشور " یاد شده است. رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور لازم می دانند در محضر ملت شریف ایران اعلام کنند بر عهد خویش با رهبری گرانقدر انقلاب اسلامی در جهت تلاش بی وقفه و مستمر و همه جانبه برای تحقق جهاد علمی، نهضت نرم افزاری، جنبش تولید علم، پایبندی به نقشه جامع علمی کشور، با عنایت خداوندی و تبیین اصول علمی جهاد اقتصادی، استوار و پایدار خواهند بود.

۱۰. بیداری اسلامی، از اهداف راهبردی نهضت امام خمینی(ره) و از آثار انقلاب اسلامی مردم شریف و شهید پرور ایران است. آنچه امروز در منطقه ما و در کشورهای مختلف در حال وقوع است، بی آنکه ارتباط فیزیکی خاصی برای آن قابل جستجو باشد و یا با برخی تهمت های فرقه ای مذهبی قابل خدشه باشد با ملاحظه برخی تمایزهای طبیعی به سبب تفاوت های محیطی و جغرافیائی، ادامه مسیر انقلاب مستمر ملت ایران است. این انقلاب ها، از آثار بیداری اسلامی و از نتایج سحر دم مسیحائی، روحی الهی و مصلحی ربانی است؛ امامی که بیش و پیش از آنکه رهبر ایرانش بخوانند، رهبر محرومان و مستضعفان جهانش می دانستند، رهبری که بر قلوب حکفرمائی می کرد و دور نیست روزی که فریاد حق طلبانه توحیدی او از سوی جوانان مناطق و کشور های مختلف عالم شنیده شود. شرکت کنندگان در نشست ضمن اعلام حمایت از جانفشانی های ملت های مظلوم منطقه که تحت ستم دیکتاتورهای هم پیمان نظام سلطه در تلاش برای احقاق حقوق خود و احیای عظمت اسلام هستند بر آمادگی خود برای گسترش همکاری های علمی پژوهشی با دانشگاهیان و کشور های منطقه تأکید می نمایند.

۱۱. امام راحل عظیم الشأن(رحمه ا… علیه) و مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف، بدرستی رمز تدوام انقلاب و حرکت ایران عزیز و مردم شریف آن را، همان رمز پیروزی؛ یعنی وحدت کلمه برشمرده اند. رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، شرایط فعلی کشور را از مقاطعی ارزیابی می کنند که جریان ها و نیروهای سیاسی و مدیران کشور در بخش های مختلف بیش از همیشه موظف و مأمور به فهم عملی ضرورت مفهوم حقیقی وحدت و پایبندی بی چون و چرا به لوازم این فهم از جمله پرهیز از دامن زدن به اختلافات و بی انصافی ها و حریم ناشناسی هستند. شرکت کنندگان در نشست ضمن یادآوری تذکرات پی در پی رهبری گرانقدر با اعلام حمایت قاطع از بیانات روزهای اخیر ایشان در دیدار با فرزندانشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همگان را به توجه عملی به این انذارها و پرهیز از پرداختن به اختلافات جزیی، فرا می خوانند و از همه نیروهای سیاسی و رسانه های کشور می خواهند در مقام عمل، عامل به این بیانات و لوازم آن باشند.

نظر دانشجو درباره نامه رئیس جمهور

کامران دانشجو در خصوص نامه رئیس جمهور و نیت وی از متوقف ماندن اجرای عدم اختلاط در دانشگاهها گفت: این راهکار یعنی تشکیل برخی کلاس ‌های تک‌ جنسیتی و رشته‌ های تک‌ جنسیتی در برخی دانشگاهها و یا اعلام برخی دانشگاهها برای مقررات ورودی ‌های جدید از اول مهر، به نظر رئیس‌ جمهورمان تبعات سوئی داشته و ممکن بود یک دوگانگی در درون دانشگاه پیش بیاورد که بدین ‌ترتیب آن هدف اصلی را زیرسوال می ‌برد.

وی افزود: در نتیجه ممکن بود آن هدفی که روسای دانشگاهها و وزارت علوم برای آن دلسوزانه اقدام می ‌کردند با چالش‌های بی‌ جهتی روبه ‌رو شود. بنابراین رئیس‌ جمهور فرمان توقف و جلوگیری از آن را صادر کردند که توسط مسئولین وزارت علوم و نیز روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به گوش جان شنیده شد و دستور وی بی ‌وقفه اجرا می ‌شود.

دانشجو با اعلام اینکه با دستور رئیس جمهور این شیوه اخیر متوقف میشود، اضافه کرد: ایجاد کلاس تک جنسیتی در دانشگاهی که در هر دو جنس پذیرش دارد، متوقف می شود. بدون اینکه بقیه فعالیتها در مسیر اسلامی شدن دانشگاهها زیر سوال برده شود و مطمئنا توقف این هدف کلی مد نظر رئیس جمهور نبوده و نخواهد بود. البته تاکید می کنم دستور مطاع رئیس جمهور به گوش جان شنیده و بلافاصله عملی می شود.