به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، "ويليام هيگ " اعلام كرد انگليس در حال همكاري نزديك با شركاي خود براي وضع تحريمهاي گستردهاي عليه افراد مرتبط با برنامه غني سازي و برنامههاي نظامي ايران است تا از سفر آنها به كشورهاي ما ممانعت به عمل آيد.

وی افزود: این افراد شامل دانشمندان، مهندسان و آنهایی است که قطعات می‌خرند.

هیگ گفت اقدامات فوق با شرکایی مانند آمریکا و کاناد در حال هماهنگی است.

وزیر خارجه انگلیس به مانند دیگر سران کشورهای غربی مدعی شد ایران به بدست آورن تجیهزات و قطعات از سراسر جهان برای برنامه هسته‌ای غیرمشروع خود ادامه می‌دهد.

اما با وجود آنکه انگلیس با مشارکت در حمله به افغانستان و عراق مرتکب بزرگترین‌ نقض حقوق بشر در جهان شده است گفت لندن در نظر دارد ایرانی‌هایی که در نقض حقوق بشر دست دارند، ممنوعیت‌هایی ایجاد کند.

وي گفت بيش از ۵۰ نفر در اين فهرست قرار دارند اما به نام آنها اشارهاي نكرد.