تحرك چندين باره اما ناكام خاتمي براي دريافت چراغ سبز از نظام و حضور در انتخابات با اعتراض برخي عناصر فراري نظير مجتبي واحدي مشاور كروبي (مقيم واشنگتن) مواجه شد كه معتقد بود خاتمي و اصلاح طلبان همقطار وي، به جنبش سبز و مخالفان خيانت مي كنند.
متقابلاً سیلی از حملات علیه منتقدان خاتمی، توسط کسانی چون مسعود بهنود و ابراهیم نبوی و… به راه افتاد.

در همین زمینه، سایت ضد انقلابی بالاترین با تخطئه عملکرد اصلاح طلبان و خاتمی نوشت: ۳۰ سال است مهره بوده ایم. آیا بس نیست؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که آنها مهره های شطرنج ما باشند. جنگ زرگری بین فرمانده سپاه و خاتمی دروغگو، برای بازسازی چهره خاتمی است. ما باید توجه داشته باشیم که تمام حرکت های ما حساب شده باشد. حالا آنها باید مهره شطرنج ما باشند نه بالعکس.

بالاترین همچنین در مطلب دیگری تصریح می کند: آقای خاتمی، آقای بهنود! خسته شدیم از این همه انتخاب بین بد و بدتر. خسته شدیم از این همه بازی خوردن. ما در این سی ساله نتوانسته ایم یک بار به میل خود و علیه رژیم انتخاب کنیم. روی سخن با آقای خاتمی و آقای بهنود است که در پشت کلمات زیبا پنهان شده و از امر انتخاب و انتخابات، آن هم در شرایط فعلی و بدون توجه حتی به تجربه تلخ در آخرین انتخابات، مدام بر طبل انتخابات می کوبند. شما را به خدا دست از سرمان بردارید، خسته شدیم از این همه آلت دست این و آن شدن به خدا خر ما از کر گی دم نداشت.

شبکه بالاترین در مطلب دیگری ابراهیم نبوی را که مدعی شده بود منتقدان خاتمی بهانه دست جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان می دهند و باید ساکت باشند، مورد اعتراض قرار داد و نوشت: البته ابراهیم نبوی وقتی خیلی در عرصه سیاست ناراحت می شود از کلمه عوضی ها در مورد دیگران استفاده می کند و این کلمه چنان در گوگل نیز جا افتاده است که وقتی بنویسید عوضی یا عوضی ها اولین لینک درباره مطلب ابراهیم نبوی است یعنی اینکه این کلمه بعد از استفاده آقای نبوی در نوشته هایشان بر علیه دیگران، اصلاً با اسمشان عجین شده است یعنی ناخودآگاه بعد از شنیدن این کلمه آدم به یاد ابراهیم نبوی می افتد.

البته در مورد اسب تروا نیز همین گونه است و در عرصه سیاست نیز یک دفعه همه یاد ابراهیم نبوی و اسب تروایش می افتند. البته بعد از طرح اسب تروا و افتضاح سیاسی که نبوی به بار آورد، مدتی اسب تروایش را گذاشته بود در پارکینگ خانه اش اما آن طور که معلوم است دوباره اسب چوبی تروایش را از پارکینگ خانه اش خارج کرده است و دوباره به میدان و عرصه سیاست آورده است. او این بار با عصبانیت می نویسد که آقای واحدی کمی آرام باشید و در نوشته اش تلاش می کند که به آقای واحدی یاد دهد که معنای اصلاح طلبی چیست و ایشان چگونه باید سخن بگویند.

بالاترين به واحدي هم رحم نكرد و نوشت: البته آقاي مجتبي واحدي تلاش دارد كه گندي را كه بخشي از اصلاح طلبان مانند نبوي، مسعود بهنود، خاتمي، رجبعلي مزروعي، مهاجراني، كواكبيان، اردشير اميرارجمند و شوراي هماهنگي راه سبز اميد و... زده اند را درست كند تا حمايت آن بخشي از جامعه اعتراضي را از دست ندهند ولي ابراهيم نبوي كه خود هميشه يكي از عوامل شكاف و تنش در خارج از كشور و فضاي مجازي بوده تلاش مي كند تا همه خرابكاري هاي خودش را نيز به گردن آقاي واحدي بيندازد. نبوي تلاش مي كند تا بر فشارهاي وارده بر واحدي سهيم باشد.