به گزارش افکارنیوز، خطاب به هیئت دولت باید بگوییم وضعیت بحرانی آب در خراسان جنوبی را با سفری به روستاها باید لمس کرد. باید به باغات و مزارعی رفت که نه تنها امروز در آن خبری از درخت و علوفه هرز نیست بلکه ترکیده‌اند و چشم‌انتظار تدبیر دولت تدبیرند.

طرح انتقال آب به کویر خراسان جنوبی موضوع و خواسته جدیدی نیست که مطرح می‌شود. شاید اگر صدای مردمان کویر به مسئولان پایتخت‌نشین می‌رسید امروز در کنار دریاچه ارومیه اندکی هم به خشکسالی و استان قحطی‌زده خراسان جنوبی توجه می‌شد.

آقای رئیس جمهور اینجا هیچ اولویتی بالاتر از آب نداریم؛ زیرا خشکسالی امانمان را بریده است. وقتی کودک خردسال در روستایی در منطقه نهبندان و سربیشه چشم‌انتظار جرعه‌ای آب را دارد آرزو می‌کنیم کاش داشتیم افرادی تا صدایمان را بی‌واسطه به شما می‌رساندند.

همانطور که پیش از این نیز در یادداشتم خطاب به آقای نوبخت آورده بودم؛ در ۱۰ سال اخیر بسیار مسئولانی بودند که خبرهای خوشی دادند و مردم تشنه این دیار را امیدوار کردند؛ اما این وعده‌ها هرگز تحقق نیافت.

حال دیگر منابع آبی خراسان جنوبی وضعیت خوبی ندارند، کیفیت آب کاسته شده و کمیت آن نیز در بحرانی‌ترین وضعیت قرار گرفته است.

آقای رئیس جمهور شما را به خدا به روستاهای سربیشه، نهبندان، درمیان و روستاهای دورافتاده استان سری بزنید. اطمینان دارم نخواهید رفت اما هزاران نفر با لبانی ترک‌خورده باز هم به استقبال شما می‌آیند.

مسئولان زیادی از پایتخت در این سال‌ها آمدند و وعده‌هایی دادند به طول خط انتقال آب به خراسان جنوبی! به طول کیلومترها راهی که رفتید به ارومیه و برگشتید.!

آقای رئیس جمهور! مشکل کم آبی صبغه نزدیک به دو دهه در خراسان جنوبی دارد. حداقل روسای جمهور ۳ دولت آمده‌اند و فقط وعده داده‌اند و حال نوبت شماست. نگذارید بگویند رئیس جمهور دولت تدبیر و امید هم راه گذشتگان را رفت.

بعید می‌دانم همه آنهایی که بحثانتقال آب را طرح کردند یک روز آب داخل لوله‌های این شهر و استان را نوشیده باشند، بعید می‌دانم یک بار آبی که با تانکر به روستاها می‌رود را چشیده باشند. اما انتظار داریم رئیس جمهور و همراهان وی از این آب بیاشامند.

آقای رئیس جمهور! حال دیگر کیفیت آب مطرح نیست، اکنون ترک‌هایی مطرح است که بر روی زمین‌های بسیاری از نقاط این استان رخ نمایان کرده و شاید آن هم دیگر مهم نباشد. این روزها لبان خشکیده مردمان این دیار مطرح است. لبان دختران و پسران معصومی که در روستاهای دورافتاده منتظر جرعه‌ای آب هستند.

امروز اشک‌های شوق معصومه و رضا در روستاهای مرزی مطرح است که وقتی تانکر سیار آب روستایی را می‌بینند ذوق می‌کنند.

آقای رئیس جمهور حدود ۶۰۰ روستا از مجموع ۸ هزار روستای کم‌آب کشور در این استان واقع شده‌اند که اگر آن را با جمعیت ۷۰۰ هزار نفری خراسان جنوبی تحلیل کنیم می‌شود گفت بحرانی‌ترین استان کشور به لحاظ وضعیت منابع آب این استان است.

در این‌ سال‌ها حفر چاه‌های غیرمجاز، روش‌های سنتی آبیاری اراضی کشاورزی و خشکسالی‌های چندین ساله منابع آبی استان خراسان جنوبی را در شرایط بحرانی قرار داده است.

آقای رئیس جمهور انتظار داریم شما که شعار اعتدال میدهید در خدمترسانی معتدل باشید. اگر شعار تدبیر میدهد برای خشکسالی خراسان جنوبی تدبیر کنید. شما که شعار امید دادهاید بدانید با شعار امید در مردم زنده نمیشود و آنان عمل میخواهند.