گروه سیاسی

- حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در انتخابات خبرگان هماهنگ عمل می کنند و مصحبت های مقدماتی انجام شده است.

وی در گفت و گو باافکارنیوزاظهار داشت: جلسات مقدماتی انجام و صحبت هایی برای هماهنگی این دو جامعه انجام شده و هماهنگی های بیشتر را در دستور کار داریم.
تقوی همچنین با تاکید بر ضرورت همگرایی و وفاق اصولگرایان در انتخابات آنده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اصولگرایان هیچ راهی جز وحدت ندارند و هر کاری برای انتخابات می خواهند انجام دهند باید از همین مسیر حرکت کنند.

وی افزود: خوشبختانه رفت و امد های خوبی میان احزاب اصولگرا شروع شده که بسیار خوب و مفید است و باید به این نقطه رسید که همه یک حرف بزنند و آن هم وحدت اصولگرایی است.
عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: باید از منافع حزبی بگذریم و منیت ها را کنار بگذاریم و همه کمک کنند تا همگرایی اصولگرایان اتفاق بیافتد.