به گزارش افکارنیوز، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در رابطه با موضوع استعفای دسته جمعی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم حضور اعضای این کمیسیون در کمیسیون تلفیق گفت: این مسئله با عنوان استعفا صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در اصلاح اخیر آیین نامه داخلی مجلس دقیقا آورده شده که همه کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند در کمیسیون تلفیق اعضا داشته باشند که در این راستا کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون حمایت از تولید ملی به عنوان کمیسیون تخصصی در نظر گرفته نشدند.

قادری در ادامه متذکر شد: با توجه به این مسئله عضویت اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در کمیسیون تلفیق طبق آیین نامه منتفی است که بیشک اعتراض اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این مسئله میباشد چرا که این موضوع طبق آیین نامه اصلاحی نمیتواند جای ایرادی را باقی بگذارد.