به گزارش افکارنیوز، حسین فدایی در جلسه شب گذشته جمعیت ایثارگران با رأی همه اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیرکل جمعیت ایثارگران ابقا شد.

بر پایه این خبر دبیرکل در جلسه آینده قائم مقام جمعیت را به شورای مرکزی معرفی میکند و پس از تایید شورای مرکزی، قائم مقام جمعیت ایثارگران نیز اعلام خواهد شد.