به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان نوشت: بر اساس پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت و موافقت روزهای اخیر حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان، مقرر شده است تعدادی از ساختمان های دولتی در استان های مختلف کشور از جمله تهران با استناد به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور ، به فروش رسیده ، وجوه حاصل از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق بند "ن" تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور هزینه شود.