به گزارش افکارنیوز، در تازه‌ترین اظهارات، امارات عربی متحده در خصوص جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، «مجلس ملی فدرال» این شیخ نشین مدعی شد که این حق مشروع دولت امارات است که مالکیت خود بر جزایر سه‌گانه را پس بگیرد.

بنا به گزارش وبگاه خبری «۲۴» امارات، مجلس مذکور پا را فراتر گذاشت و در ادامه آنچه آن را «اقدامات غیرقانونی مقامات ایرانی» در جزایر سه‌گانه خواند، محکوم کرد.

مجلس ملی فدرال امارات ادامه جلسه امروز(چهارشنبه) خود به ریاست «محمد احمد المر» رئیس مجلس را به همکاری امارات با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در مبارزه با تروریسم پرداخت و آن را ستود.

امارات از هر مناسبتی برای طرح ادعاهای همیشگی نظیر این ادعاها و بحث حاکمیت بر سر جزایر سهگانه ایرانی استفاده میکند تا ادعای تکراری خود را مطرح کند.