به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان در تحلیلی نوشت: صحبت‌های رئیس جمهور در یک همایش اقتصادی که برای حل مسائل اقتصادی کشور با حضور اقتصاددانان برگزار شد، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به دیپلماسی ظریف در رسیدن به توافق هسته ای زد چرا که این باور نادرست طرف غربی که ایران در اثر تحریم‌ها عقب‌نشینی خواهد کرد را تقویت کرد و مقدمه زیاده‌خواهی بیشتر آنان و دور شدن از توافقی برد برد شد. همچنین با امیدوار شدن عربستان به تأثیرگذاری کاهش قیمت نفت به تغییر مواضع ایران، احتمال ادامه سیاست این کشور را بر پایین‌تر آوردن قیمت نفت تقویت کرد.

سردبیر روزنامه خراسان تأکید می‌کند: دلایل درستی این ادعا خیلی روشن است براساس اصلی بدیهی در نظریات روابط بین‌الملل، کشورها براساس تصویری که از کشورهای طرف مقابل خود برداشت می‌کنند مواضع‌شان را تعیین می‌کنند نه واقعیت نظرات و شرایط آن کشور.

هنگامی که در همایشی اقتصادی که دولت آن را برای کمک گرفتن از اقتصاددانان برای بررسی مسائل اقتصادی کشور طراحی کرده است، آقای روحانی از «سیاست خارجی و داخلی» می‌گویند که دیگر نباید از اقتصاد هزینه کند یا از همه‌پرسی سخن می‌گویند که رسانه‌های معاند آن را سریعاً به مسئله هسته‌ای پیوند می‌زنند، روشن است که تصویری که کشورهای غربی از ایران برداشت می‌کنند این است که دولتمردان این کشور، تحت تأثیر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت به جایی رسیده‌اند که رئیس کابینه‌اش در یک همایش اقتصادی مهم سیگنال‌های سیاسی می‌دهد تا راه حل‌های اقتصادی.

محمد سعید احدیان با اشاره به نظرسنجی‌های انجام گرفته توسط دانشگاه تهران می‌نویسد: تنها ۱۸ درصد مردم معتقدند «بهتر است کشورمان برای برطرف شدن تحریم‌ها قبول کند از برخی دستاوردهای هسته‌ای خود برای مدت زمان مشخصی عقبگرد کند»(دقت شود در سؤال عقب‌نشینی برای مدت زمانی مشخص مطرح شده است نه همیشه) و ۷۴/۳ درصد مردم باور دارند نباید از دستاوردهای هسته‌ای ملی عقب‌نشینی کرد.

همچنین تنها ۲۱ درصد مردم علت مشکلات اقتصادی را تحریم‌ها می‌دانند و مابقی به عواملی نظیر سوء مدیریت اشاره می‌کنند.

خراسان با بیان اینکه اظهارات آقای روحانی نتیجه یک بیتدبیری ساده در انتخاب مکان و زمان ابراز نظراتشان است مینویسد: اگر ایشان همین سخنان را در مکان و زمانی مرتبط میگفتند تا این حد منجر به سوء استفاده رسانههای بیگانه و برداشت نادرست تصمیمگیران کشورهای ۵+۱ نمیشد اما نمیتوان کتمان کرد که این بیتدبیری به ظاهر ساده اثرات جبرانناپذیری بر تلاشهای شبانهروزی تیم هستهای میگذارد و معلوم نیست آقای ظریف چقدر باید در پشت میز مذاکره تلاش کند تا شاید بتواند تبعات آن را در رسیدن به توافق برد برد کمتر کند و جلوی فشارهای بیشتر و زیادهخواهیهای طرف غربی را بگیرد.