به گزارش افکارنیوز، شعبه وقف اربکان که برای جاودانه ساختن یاد نجم الدین اربکان موسس دیدگاه ملی در ترکیه در چهارمین سالگرد در گذشت وی مراسم ویژه ای ترتیب خواهد داد، محمود احمدی نژاد را به این مراسم دعوت کرده است.

نائم اوزتورک رئیس شعبه وقف مرحوم اربکان که در در خلال دیدارش از ایران با احمدی نژاد دیدار کرده بود اعلام کرد که در مراسم یاد از نجم الدین اربکان درشهر بورسا احمدی نژاد نیز شرکت خواهد کرد.

نائم اوزتورک رئیس شعبه بورسای وقف اربکان در این رابطه گفت : این وقف یک و نیم سال پیش از این تاسیس یافت. وقف اربکان از رهبران کشورهای ایفا گر نقش در تجدید بنیه گروه کشورهای دی ـ ۸ برای شرکت در برنامه های مختلف دعوت بعمل آورده است. سال گذشته شعبه این وقف در آنکارا یوسف حبیبی رئیس جمهور اندونزی را به ترکیه دعوت کرده بود. امسال شعبه وقف اربکان در طرابزون دوریش اراوغلو رئیس جمهور پیشین جمهوری ترک قبرس شمالی را به ترکیه دعوت کرده است. شعبه اربکان در بورسا نیز هر سال به مناسبت سالگرد درگذشت اربکان برنامه های ویژه ای ترتیب می دهد. در نظر داریم که برنامه امسال را روز ۲۷ ام فوریه ترتیب بدهیم.