به گزارشافکارنیوز، سناتور باب کیسی روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد تحریم‌ها علیه ایران با گذشت زمان اثر خود را از دست بدهند.

آقای کیسی در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید اقدام آمریکا برای تمدید کاهش تحریم‌ها علیه ایران باعثسودرسانی به ایران و بهبود موقعیت این کشور در عرصه بین‌المللی شده است.

این سناتور دموکرات گفت: صادقانه باید گفت اکنون نسبت به آنها در مقایسه با چند ماه پیش به خاطر آنکه وارد مذاکره و گفتوگو شدهاند بهتر به نظر میرسند.