به گزارش افکارنیوز، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار وزیر نفت عراق، پیروزی‌های مردم عراق بر گروه تروریستی داعش را قطعه‌ای ارزشمند در تاریخ آن کشور خواند و گفت: برای دنیا ثابت شد که باید شکست داعش از عراق شروع شود.

وی با تاکید بر اهمیت سرمایه حضور مردم برای ایران و عراق، گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند چنین مردمی را به زانو درآورد، البته شرط تداوم آن، ادامه همکاری‌های مردم و خدمات مسئولیت‌شناسانه است تا داعش که افکارش بهشت را هم خراب می‌کند، بیش از این علیه مردم جنایت نکند.

تاکید بر تروریست بودن داعش و تقابل آن با مردم عراق در حالی است که آقای هاشمی تیرماه گذشته و در حالی که آمریکاییها مدعی بودند ظهور داعش محصول سیاستهای سرکوبگرانه دولت عراق علیه سنیهاست، گفته بود اگر دل مردم عراق با حکومت عراق بود داعش متوقف شده بود!