به گزارش افکارنیوز، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روزانه خود در پاسخ به سؤالی گفت: " تحریم‌های یکی، اگر نه بزرگترین، دلایلی هستند که ما در میز مذاکره با ایران هستیم زیرا به آنها فشار وارد کرده‌ایم و اینکه توانسته‌ای با دیپلماسی به پیش برویم… تحریم‌ها به تنهایی برنامه هسته‌ای را متوقف نخواهد کرد. "

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره تلاش جدید نمایندگان کنگره برای تصویب تحریم‌هایی علیه ایران که در صورت شکست مذاکرات و یا نقض آن از سوی تهران، اعمال شوند، و اینکه چنین تحریمی آیا نقض توافق موقت ژنو است یا نه، گفت: " قانون تحریم‌ها … که تصویب شده و با امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل شود - که قبلا گفته‌ایم رئیس‌جمهور این کار را نخواهد کرد - … از نظر ایرانی‌ها، بقیه جهانیان و ما به معنای نقض برنامه مشترک اقدام خواهد بود. "

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: "اگر طرحی باشد که تبدیل به قانونی آمریکایی شود، به نظر ما این امر به معنای نقض برنامه مشترک اقدام خواهد بود که همانگونه که گفتهایم ایران را به نقض آن تشویق کرده و میتواند ایران را تشویق به بازگردان برنامه هستهایاش به وضعیت قبلی کند و ما معتقد هستیم باید همانگونه که پاور نیز اعلام کرد به این فرآیند دیپلماتیک فرصت داده شود تا ببینیم آیا میتوانیم به توافق برسیم. اگر نتوانستیم در آن زمان می توانیم تحریمهای اضافی را در عرض ۲۴ ساعت اعمال کنیم."