به گزارشافکارنیوز، غلامعلی دهقان که مدیر مسئولی روزنامه آفتاب یزد را نیز بر عهده دارد همچنین در ادامه گفته‌های خود تصریح کرده است: به نظر می‌رسد(روحانی) در سال ٩۶ با رای به مراتب بیشتر از سال ٩٢، بازهم به ریاست‌جمهوری انتخاب خواهد شد.

*قبل از اشاره مذکور به القای رأی‌آوری رئیس‌جمهور روحانی در انتخابات دولت دوازدهم؛ کسان دیگری مثل الیاس حضرتی، حسین مرعشی و علی یونسی نیز بر پیروزی روحانی در انتخابات حدود دو سال بعد ریاست جمهوری نیز اشاره کرده بودند!

جالب آنکه اشاره الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد در این زمینه در قالب یادداشتی منتشر شد که وی در روزهای ابتدایی بر مسند نشستن رئیس‌جمهور روحانی در دولت یازدهم، در ویژه‌نامه روزنامه اعتماد منتشر کرد.

متأسفانه برخی از اطرافیان و نزدیکان سیاسی رئیس‌جمهور روحانی، در فعالیتی زودهنگام نه تنها مدتهاست که بحثانتخابات مجلس دهم را در دستور کار قرار داده‌اند؛ بلکه همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت به انتخابات دولت دوازدهم در سال ۹۶ نیز اظهار نظر می‌کنند و از هم‌اکنون، پیروزی روحانی را در آن انتخابات قطعی اعلام می‌کنند!

چندی قبل سعید لیلاز، از چهره‌های وابسته به یک جریان سیاسی خاص نیز اعلام کرده بود که دولت روحانی خصلت‌هایی تاریخی! دارد و رئیس‌جمهور روحانی هم‌اکنون از ۳۰ میلیون رأی برخوردار است!

بدیهیست که بیان تحلیلهای تملّقگونه و البته بدون برخورد و شماتت در کنار گوش رئیسجمهور ممکن است تحلیلهایی را در ذهن ایشان خطور دهد که به عملگریها و مواضع غلط منجر شود.