به گزارش افکارنیوز، قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: با توجه به تشکیل کمیته بررسی وضعیت بورسیه‌های سال‌های گذشته در وزارت علوم، براساس نظر اعضای کمیسیون آموزش و نحقیقات مجلس، آقایان زارعی، نبویان و صابری به عنوان نمایندگان این کمیسیون به کمیته بررسی اعتراضات بورسیه‌ها معرفی شدند.

وی افزود: ‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سایر نمایندگان که در این کمیته حضور دارند، احترام می‌گذارد، اما آنها به عنوان شخصیت حقیقی‌ در این جلسات شرکت می‌کنند و نمایندگان کمیسیون تنها این سه نفر هستند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تصمیم دیگر این کمیسیون، گفت: تعدادی از نمایندگان در نامهای به وزیر علوم از وی خواستند تا زمان بررسی نهایی اعتراضات بورسیههای سالهای گذشته از اتخاذ و اجرای تصمیمات موردی در دانشگاهها در مورد این بورسیهها خودداری شود و به رؤسای دانشگاهها نیز اعلام کنند که تصمیمات درباره بورسیهها تا زمانی که اعتراضات به طور کامل بررسی شود، متوقف شود.