به گزارش افکارنیوز، بلومبرگ تصریح کرد که کاهش قیمت نفت نمی‌تواند ایران را به تسلیم در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور وادارد. این نظر را بلومبرگ از جانب برخی کارشناسان مسائل ایران مطرح کرده است.

«جواد صالحی اصفهانی»، کارشناس مسائل ایران در دانشگاه فن‌آوری ویرجینیا بر این باور است که ایران کاهش رفاه را می‌پذیرد اما اجازه نمی‌دهد کاهش قیمت نفت در تصمیمات هسته‌ای این کشور تاثیر گذارد.

این کارشناس حوزه ایران تصریح می‌کند که ایران کاهش رشد اقتصادی و توسعه را تحمل می‌کند و کاهش قیمت نفت علتی کافی برای مصالحه هسته‌ای از سوی ایران نیست.

از سوی دیگر، «علی قزلباش»، کارشناس مقیم لندن مسائل ایران هم می‌گوید که تهران وابستگی بودجه خود به نفت را کاهش داده است.

به گفته این کارشناس، وابستگی بودجه ایران به نفت از ۵۰ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است.

وی نیز معتقد است که قیمت نفت اگرچه برای ایران مهم است اما تنها چیزی نیست که بر تصمیمات هسته‌ای این کشور تاثیر می‌گذارد.

قزلباش همچنین تصریح کرد: «ساده‌انگارانه است که تصور شود مسائل امنیت ملی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار می‌گیرد.»

این گزارش در شرایطی منتشر شده که امروز دور تازهای از رایزنی ها در خصوص مساله هستهای ایران در ژنو آغاز شده است.