به گزارش افکارنیوز، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود با موضوع روند اجرای تعهدات ایران در توافق موقت ژنو، بر پایبندی ایران به برنامه اقدام مشترک تأکید کرد.

بخشی که به گزارش ماهانه آژانس اضافه شده، این است که ۰.۰۸۴ کیلوگرم از U۳O۸ تبدیل شده از UF۶ غنی‌شده تا سطح U - ۲۳۵ ۲۰% را برای تولید صفحات سوخت مینیاتوری برای تولید MO۹۹ استفاده کرده است.

متن کامل گزارش ماهانه آژانس به شرح زیر است:

GOV / INF / ۲۰۱۵/۲

وضعیت برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط با برنامه مشترک اقدام

گزارش مدیر کل

۱. همانطور که در سند GOV / ۲۰۱۴/۲ عنوان شده بود، گزارش پیش رو اطلاعاتی را در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با «اقدامات داوطلبانه» که ایران به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام که در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ بین ایران و گروه E۳ + ۳ مورد توافق قرار گرفت، با اجرای آن‌ها موافقت کرد، ارائه می‌کند. برنامه مشترک اقدام در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، در ابتدا برای یک دوره ۶ ماهه اجرایی شد. مدت اجرای برنامه مشترک اقدام، در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شد.

۲. آژانس تائید می‌کند که از تاریخ ۲۰ ژانویه تاکنون، ایران:

I) در هیچ‌یک از تأسیسات اعلام‌شده خود اقدام به غنی‌سازی بالای ۵درصد نکرده است؛

II) در هیچ‌یک از تأسیسات اعلام‌شده خود از آبشارها در وضعیت به هم پیوسته استفاده نکرده است؛

III) مقدار ۱۰۸.۴ کیلوگرم از UF۶ غنی‌شده تا سطح U - ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد را رقیق کرده است(به نحوی که سطح غنای آن بیش از U - ۲۳۵ ۵% نباشد).

IV) مقدار ۱۰۰ کیلوگرم از UF۶ غنی‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد را به منظور تولید اکسید اورانیوم، در کارخانه تولید صفحات سوختی به روند تبدیل تزریق کرده است؛

V) در کارخانه تولید صفحات سوختی هیچ خط تبدیلی برای بازگرداندن اکسید اورانیوم به وضعیت UF۶ نداشته؛

VI) هیچ «پیشرفت بیشتری» در فعالیت‌هایش در کارخانه غنی‌سازی سوخت(FEP)، کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو(FFEP) یا رآکتور اراک(رآکتور IR - ۱۴۰) انجام نداده است، از جمله در زمینه تولید یا آزمایش سوخت برای رآکتورIR - ۱۴۰؛

VII) پرسشنامه اطلاعات طراحی بروزشده‌ای برای رآکتور IR - ۱۴۰ ارائه کرده و با آژانس بر سر یک پادمان ایمنی برای رآکتور به توافق رسیده است(بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی بروز شده و اقدامات پادمانی مورد توافق در ۵ می ۲۰۱۴)؛

VIII) مقدار ۲۷۲۰ کیلوگرم از UF۶ غنی‌شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد را برای تبدیل به اکسید اورانیوم، به پروسه تبدیل کارخانه پودر UO۲ تزریق کرده است؛

IX) به فعالیت‌های تحقیقات و توسعه تحت پادمان‌ها در کارخانه پایلوت غنی‌سازی سوخت(PFEP) ادامه داده است، بدون آنکه اورانیوم غنی‌شده‌ای انباشت کند؛

X) در رآکتور تحقیقاتی تهران(TRR) و تأسیاسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدیوم، یودین و زنون و هیچ‌یک از تأسیساتی که آژانس به آن‌ها دسترسی دارد، اقدامات مرتبط با بازفرآوری انجام نداده است؛

XI) دسترسی مدیریت‌شده به معدن اورانیوم و آسیاب «گچین»، همچنین معدن اورانیوم «ساغند» و کارخانه تولید اورانیوم اردکان، به علاوه اطلاعات مربوط به آن‌ها را فراهم کرده است؛

XII) به ارائه دسترسی روزانه به تأسیسات غنی‌سازی در نطنز و فردو ادامه داده است؛

XIII) به ارائه دوره‌ای دسترسی به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره‌سازی ادامه داده و اطلاعات مربوطه به آن‌ها را فراهم کرده است؛

XIV) در ارتباط با نظارت پیشرفته، موارد زیر را ارائه داده است؛

• نقشه‌های تأسیسات هسته‌ای و توضیحات مربوط به هریک از ساختمان‌های هر سایت؛

• توضیحات مربوط به ابعاد فعالیت‌هایی که در هریک از مکان‌های دخیل در فعالیت‌های مشخص هسته‌ای، صورت می‌گیرد؛

• اطلاعات مربوط به معادن و آسیاب‌ها و همچنین مواد اولیه.

۳. علاوه بر این، آژانس تائید می‌کند که از تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۴، ایران:

۱) ۲۷.۷ کیلوگرم از U۳O۸ تبدیل شده از UF۶ غنی‌شده تا سطح U - ۲۳۵ ۵% درصد را برای تولید قطعات سوختی رآکتور تحقیقاتی تهران استفاده کرده است.

۲) ۰.۰۸۴ کیلوگرم از U۳O۸ تبدیل شده از UF۶ غنی‌شده تا سطح U - ۲۳۵ ۲۰% را برای تولید صفحات سوخت مینیاتوری برای تولید MO۹۹ استفاده کرده است.

III) حدود ۴۱۱۸ کیلوگرم از UF۶ غنیشده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲درصد را تا سطح غنای اورانیوم طبیعی، رقیق کرده است.