به گزارش افکارنیوز،شهید سردار محمد علی الله دادیاولین سرداری بود که توسط مواجهه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. وی سالها مسئولیت تیپ الغدیر یزد را عهده دار بود که پس از تودیعش از این سمت از خدا شهادت را طلب کرده بود.

خداوند نیز به ندای قلبی این فرزند امام خمینی(ره) پاسخ داد و او در راه پروردگار خون پاکش به زمین ریخت. این شهادت بی شک برای سردار الله دادی مبارک است و او اکنون در جوار دیگر دوستان شهیدش سربلند خواهد بود.