امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان که مدت ها بود به جهت آسیب های دوران فوتبال و عمل های مکرر جراحی از درد پا رنج می برد، راهی بیمارستان در تهران می شود تا زیر تیغ جراحان قرار گیرد.
به گزارش افکار به نقل از برنا،بر همین اساس و بنا به توصیه پزشکان، سرمربی سپاهان فردا در بیمارستان بستری می شود تا مینیسک پای وی مورد عمل جراحی قرار گیرد.