وام ۴ تا ۱۲ میلیونی ودیعه مسکن به متقاضیانی ارایه می شود که قصد ساخت، انبوهسازی و تجمیع در بافتهای فرسوده را دارند و برای سکونت، موقتا باید در ملک دیگری ساکن شوند.

به گزارش افکار به نقل از مهر، رقم وام ودیعه مسکن در تهران ۱۲ میلیون تومان، در کلان شهرها ۸ میلیون تومان، در مراکز استانها ۶ تا ۷.۵ میلیون تومان و در شهرستانها ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است.

نرخ سود تسهیلات ودیعه اسکان موقت همانند تسهیلات مسکن مهر، ۱۲ درصد است که ساکنان شهرهای کوچک براساس توانایی مالی خود سود کمتری می‌پردازند.

نرخ سود این تسهیلات برای تهران ۹ درصد، مراکز استانها ۷ درصد و سایر شهرستانها ۴ درصد در نظر گرفته شده است و دولت مابه التفاوت این سود تا ۱۲ درصد را به بانک مسکن می پردازد.

در واقع تسهیلات ۴ تا ۱۲ میلیون تومانی ودیعه مسکن در شهرستانها قرض الحسنه است.