سخنگوي مركز كنترل مأموريت ايستگاه فضايي گفت: نقص در قسمت اتصال فضاپيماها با ايستگاه بينالمللي فضا به وجود آمده است كه اين مشكل باعث شد برگشت ۳ خدمه ايستگاه فضايي به خانههاي خود حداقل يك روز به تأخير بيفتد.

به گزارش افکار به نقل از فارس، این مشکل در ۲۳ سپتامبر(اول شهریور) ایجاد شده است و مهندسان روسی در حال برطرف کردن این نقص هستند.

۲ فضانورد روسی و یک فضانورد آمریکایی امید داشتند که اوایل صبح امروز در مرکز فضایی آسیا در قزاقستان باشند، اما ایجاد این نقص فرود این فضانوردان را تا فردا(شنبه ۳ مهر) غیر ممکن کرده است.