اميرحسين شريفي؛تهیه کننده فیلم های سنمایی؛ با تفكيك فيلم جنگي از فيلم دفاع مقدس تصريح كرد: فيلمي چون اشك سرما فيلمي سخت است كه به مسائل انساني ميپردازد. در سراسر فيلم جنگي ديده نميشود اما تصوير كردن رشادت و پاكي سرباز ايراني فوقالعاده است.
به گزارش افکار به نقل از فارس؛ وی در ادامه افزود: فیلم جنگی باید از فیلم دفاع مقدسی تفکیک شود.
قلی‌پور با اشاره به نظرات کاسه‌ساز و شریفی خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از وجود دست‌های پنهان برای دیده شدن یا نشدن فیلم‌ها، معتقدم اگر فیلمی به معنای واقعی «فیلم» باشد، حتماً دیده می‌شود. در ضمن بحثدفاع مقدس بحثی کاملا جدی است و با ورود لودگی و شوخی به منظور جذب مخاطب نمی‌توان آن را به حساب استقبال مردم دانست و فقط به مثابه زنگ تفریح است.
این تهیه‌کننده در ادامه گفت: اگر سینما مخاطب ندارد تقصیر خودمان است، چرا که مدتی طولانی گفتیم ورود به سینما جرم است، ‌متهم نه سینما است نه مخاطب و به شدت تاکید می‌کنم اگر تقصیری باشد متوجه متولیان امور سینما است.

/ب.