به گزارش افکارنیوز، مجمع روحانیون که برخی اعضای شورای مرکزی آن - نظیر خاتمی - نقش اصلی را در دامن زدن به دروغ تقلب و کلید زدن آشوب خیابانی داشتند، به بهانه سالروز پیروزی انقلاب بیانیه منتشر کرد و ضمن آن نوشت: بدون تردید پیوند استوار میان امام و امت و رهبر و ملت از عمده‌ترین علل موفقیت‌های ما و ناکامی‌های دشمنان بود و به همین دلیل رحلت دردآور حضرت امام می‌توانست مشکلات بزرگی را بوجود بیاورد که به یاری خداوند و انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این سمت مهم آرزوی دشمنان و بدخواهان نقش بر آب و نگرانی ملت نیز مرتفع شد و امروز هم باید همین پیوند را محکم نگاه داشت. رهبری باید قدر این مردم را بداند و مردم نیز باید بر پیمان خود استوار باشند(!)

بیانیه با تظاهر به حمایت‌های قرائت مردم سالارانه از اسلام می‌نویسد: نظریه ولایت فقیه گرچه در تاریخ تشیع اسلامی بدیع نیست ولی «ولایت فقیه» بصورتی که امام مطرح کردند اختصاص به ایشان دارد و طبعاً در انقلاب و نظام حاصل از آن دارای جایگاهی والا است ولی با توجه به نظرات و مواضع ایشان باید دانست که ولایت فقیه بصورتی که امام می‌گویند با مردم‌سالاری ناسازگار نیست و این امر برخلاف پاره‌ای تئوری‌ها و رویکردهایی است که قرائتی اقتدارگرانه از اسلام حکومتی و طبعاً ولایت فقیه دارند.

مجمع روحانیون ادامه داد: امام به رأی مردم اهتمام ویژه داشتند چنانکه این اهتمام را در بیانات رهبری نیز می‌بینیم. به اصرار امام اصل نظام و بعد قانون اساسی مصوب نمایندگان مردم به رأی ملت گذاشته شد. در امر قانونگذاری مردم دارای جایگاه والایی بحساب آمدند و حتی در مورد تشخیص مصلحت که به نظر امام اساس و محور حکومت است تبعیت از آرای نمایندگان مردم حتی برای فقها و نیز خود رهبری علی‌رغم انتقاد بعضی از بزرگان لازم شمرده شد و رأی ولی فقیه در جامعه نیز در اثر رضایت و رأی مردم به ولی فقیه(به واسطه) نافذ بحساب آمد.

صرف نظر از مباحثتئوریک در این باره آنچه درباره قول و فعل متناقض برخی اعضای خائن مجمع روحانیون قابل ذکر است، همراه شدن با گروهک‌های تابلودار ضد انقلاب و ایستادن مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام است. سران این گروه در حالی به ادعای تقلب دامن زده و به تشویش اذهان عمومی پرداختند که خاتمی در محافل خصوصی تصریح کرده بود تقلب امکانپذیر نیست اما حاضر نشد همین واقعیت را علنی اعلام کند.


بدین ترتیب طیف غالب در مجمع روحانیون در کنار آشوبگران سازماندهی شده از سوی سرویسهای جاسوسی سیا و MI۶ و موساد ایستاد که علناً مرگ بر اصل ولایت فقیه میگفتند، روی جمهوری اسلامی و اسلام آن خط کشیده بودند، علناً اعلام میکردند انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است، به تصویر حضرت امام جسارت کردند، به نفع آمریکا و اسرائیل شعار دادند و سرانجام با آشکار کردن هویت واقعی خود به ساحت اباعبداللهالحسین(ع) جسارت کردند اما طیف مرتجع و به انحطاط رسیده در مجمع جرأت نکردند به مؤتلفان جدید نازکتر از گل بگویند و به همین دلیل نیز سران فتنهگر مجمع با وجود تظاهر به دعوت برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال گذشته، در میان مردم انقلابی آفتابی نشدند؛ مردمی که قدر انقلاب و رهبری را دانستند و پای جمهوری اسلامی ایستادند و اسباب سرشکستگی نفاق جدید را فراهم کردند.