به گزارش افکارنیوز، بررسی یک گروه دانشجویی از مدیران شهرداری تهران نشان می دهد که اغلب این مدیران دارای گرایشات اصلاح طلبانه و کارگزارانی هستند.

یک گروه دانشجویی از ابتدای آذرماه سالجاری تاکنون تمام گرایشات سیاسی مدیران شهرداری تهران را مورد بررسی قرار داده و مدعی شده که تنها درصد کمی از مدیران کنونی شهرداری تهران، به جریان اصولگرا، گرایش دارند.

بر اساس بررسی این گروه دانشجویی از میان ۹ معاون شهردار تهران تنها دو نفر از آنها اصولگرا و ۲ نفر گرایشی از خود بروز نداده و ۵ معاون دیگر دارای گرایش به گروههای اصلاح طلب و گروه کارگزاران هستند.

از میان شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران ۷ شهردار به جریان اصولگرا گرایش دارند و سایرین یا گرایش خود را بروز نداده و یا به گروه کارگزاران، تمایل دارند.

با وجود تاکید بر انتخاب مدیران انقلابی، از میان مدیران فرهنگی شهر تهران، تنها ۲۵ درصد به جریان اصولگرا گرایش دارند.

این گروه دانشجویی، سایر انتصابهای شهردار تهران تا رده های مدیران کل و معاونین شهرداران مناطق را نیز مورد بررسی قرار داده و مدعی است که ۶۲.۴ درصد از مدیران شهر تهران به کارگزاران و اصلاح طلبان گرایش دارند، ۱۰.۷ درصد از آنان هیچ گرایشی از خود نشان نداده اند و سایر انتصابها نیز به جریان اصولگرا علاقه مند بوده اند.

این گروه دانشجویی، در انتهای گزارش خود ابهاماتی را در مورد برخی انتصابهای مدیریت شهر تهران ارایه کرده است و همچنین با طرح این سوال که «با وجود این حجم فضای اصلاح طلبان در شهرداری تهران، بازهم مدیریت شهر، چرا مورد هجمه رسانه های این جریان، قرار می گیرد؟»، خواستار «ارایه شاخص هایی جهت انتصاب مدیرانی کارآمد، انقلابی، حزب الهی و پرکار» در شهر تهران شده است.