به گزارش افکارنیوز، محمداسماعیل کوثری نماینده مردم تهران با اشاره به جایگزینی خوشرو به جای ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت: عدم پذیرش ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل بیشتر به خاطر ضعف و سستی دستگاه دیپلماسی و دولت ما بود و زیاده‌خواهی آمریکا و کوتاه آمدن دولت ما باعثشد تا در نهایت کار به گونه‌ای پیش رود که حمید ابوطالبی از سوی آمریکا پذیرفته نشده و غلامعلی خوشرو جایگزین وی شود.

وی افزود: آقای روحانی در شعارهای تبلیغاتی خود عنوان کرده بود ما می‌خواهیم جایگاه پاسپورت‌های ایران را در جهان ارتقا دهیم و ایران و ایرانی به جایگاه واقعی خود در عرصه بین‌المللی برسند و عنوان می‌کرد که دولت‌های قبل به ویژه دولت‌های نهم و دهم این شأن و جایگاه را در موقعیت خود نگه نداشتند. با این توصیف انتظار این بود که در مورد انتخاب حمید ابوطالبی دولت کوتاه نیاید و با پافشاری وی را به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل معرفی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: اگرچه سازمان ملل به لحاظ فیزیکی در خاک آمریکا قرار دارد اما این دلیل بر این نمی‌شود که آمریکا در انتخاب سفرای کشورهای مختلف دخالت کند و به هیچ وجه این مسئله قابل پذیرش نیست.

پس از مخالفت آمریکا با انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل دولت ایران بر انتخاب وی اصرار کرد و عنوان کرد که فرد دیگری جایگزین وی نخواهد شد اما چند روز قبل غلامعلی خوشرو سفیر فعلی ایران در سوئیس به عنوان جایگزین وی در سازمان ملل انتخاب و معرفی شد.