به گزارش افکارنیوز، آیت الله هاشمی با اشاره به بازگشت امام راحل در ۱۲ بهمن فرمودند: زمانیکه به دستور بختیار فرودگاه های سراسر کشور بسته شده بود تا از ورود امام به میهن جلو گیری شود، مردم شهرهای مختلف برای اعتراض به همراه علما در مساجد تحصن کردند. مردم شهر اصفهان نیز در مسجد سید این شهر متحصن شدند. زمانی که خبر آوردند بالاخره پرواز امام موفق به فرود شده است و امام به کشور تشریف آورده اند، مردم که از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده بودند از مسجد خارج شدند و با سر دادن شعار هایی شروع به راهپیمایی کردند اما آنچه بیشتر برای من جالب بود شعاری بود که مردم سر می دادند:

خمینی بت شکن آمده اندر وطن

آتش نمرودیان زمقدمش گلستان

حس کنجکای من تحریک شد که کدام قریحه‌ای بی درنگ این شعار را در میان مردم پخش کرده است؟ بعد از راهپیمایی آن روز از مردم جویا شدم تا ببینم سازنده ی این شعار چه کسی است تا اینکه متوجه شدم این شعار از مرحوم آیت الله طیب بوده است. برای اطمینان از صحت این ماجرا روزی در مجلسی که تنی چند از علما شهر هم حضور داشتند از ایشان ماجرا را جویا شدم که ایشان ضمن تایید این ماجرا بیان داشتند که: مدتی بود به شدت نسبت به وضعیت کشور و سلامتی امام امت و مسلمین نگران بودم و می ترسیدم که مبادا در جریان بازگشت امام به کشور برای ایشان اتفاقی بیافتد تا اینکه شب ۱۲ بهمن برای من مکاشفه ای رخ داد هاتفی این شعر را زمزمه می کرد که:

خمینی بت شکن آمده اندر وطن

آتش نمرودیان زمقدمش گلستان

من ناگاه به خود آمدم و در فکر بودم تا اینکه فردای آن شب از منزل خارج شدم و به طرف مسجد سید در حرکت بودم که جمعیت مردم را در حالی که شعار هایی سر می دادند دیدم. پرسیدم چه اتفاقی افتاده که مردم گفتند امام تشریف آورده‌اند من به یاد اتفاق شب قبل افتادم آن شعر را نوشتم و به مردم دادم تا آنرا تکرار کنند. "

اين خاطره همه ساله و در ايام دهه فجر، توسط شخص آيت الله سید اسماعیل هاشمی بازگو مي شد. اين عالم بزرگوار چند سال قبل دار فاني را وداع گفتند.